لینک های دسترسی

Breaking News

استعمال چرس تاثیر منفی بر حافظه دارد


پژوهش های قبلی در مورد چرس نیز حاکی بود که مصرف این ماده سبب اختلال فعالیت های شناختی می شود.

یافته های یک پژوهش جدید نشان داده است که کسانی که در سن نوجوانی به طور دوامدار مروانا و چرس استعمال می کنند، در سنین میان سالی کلمات کمتری را به یاد می آوردند. مروانا یکی از مشتقات کانابیس و شبیه چرس است.

این پژوهش که در ژورنال انجمن طبی امریکا نشر شده است از افزایش استفاده از مشتقات کانابیس به ویژه مروانا در میان جوانان و بزرگسالان در ایالات متحدۀ امریکا خبر داده است.

بر اساس یافته های این پژوهش دانشجویان استعمال ماروانا را نسبت به مصرف سگرت و سایر مشتقات تنباکو با این برداشت ترجیح می دهند که گویا ماروانا زیان کمتری دارد.

برای پی بردن به تاثیرات ماروانا یا چرس، پژوهشگران بیش از پنج هزار جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله را انتخاب کردند و پی بردند که استفاده از این مواد نشه آور، ضعف حافظه و کاهش سرعت یادگیری را به بار می آورد.

داکتر ریتو اور نویسندۀ این پژوهش گفت "در این پژوهش مصرف کننده‌گان زن و مرد، سیاهپوست و سفید پوست، تحصیل یافته و کم سواد ماروانا شامل بودند."

تا هنوز روشن نیست که آیا مصرف مناسبتی و گاه گاه مروانا نیز عین تاثیر را بر حافظه خواهد داشت یا خیر. با اینحال، حافظۀ کسانی که کم از کم پنج سال مروانا مصرف کرده بودند، ضعیف تر از کسانی بود که این مشتق نشه آور را استعمال نکرده بودند.

پژوهشهای قبلی نیز از تاثیرات زیانبار چرس و سایر مشتقات کانابیس بر حافظه حاکی بود. پژوهشگران در نیوزیلاند پی برده اند که مصرف دوامدار مروانا برای چندین دهه سبب ضعف فعالیت های شناختی دماغ می شود.

جزئیات بیشتر را در این مورد در وبسایت ژورنال انجمن طبی امریکا دنبال کرده می توانید.

XS
SM
MD
LG