لینک های دسترسی

تصاویر انتخابی روز

تصاویر دیدنی و خبرساز از گوشه و کنار جهان
Show more

پولیس جنایی برازیل در حال گزمه در یک محلۀ فقیر نشین شهر ریو دی جنیرو.
۱

پولیس جنایی برازیل در حال گزمه در یک محلۀ فقیر نشین شهر ریو دی جنیرو.

نوزاد پلنگ سفید رنگ سایبریایی در باغ وحش شهر سن جورج مکسیکو.
۲

نوزاد پلنگ سفید رنگ سایبریایی در باغ وحش شهر سن جورج مکسیکو.

یک دختر خوردسال در یک کارخانه خشت در شهر نجف عراق.
۳

یک دختر خوردسال در یک کارخانه خشت در شهر نجف عراق.

یک پسر افغان در حال سرد ساختن بدن خود با آب گل آلود دریا در شهر جلال آباد افغانستان.
۴

یک پسر افغان در حال سرد ساختن بدن خود با آب گل آلود دریا در شهر جلال آباد افغانستان.

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG