لینک های دسترسی

Breaking News

آزادی رسانه های افغانستان عقبگرد ندارد، سعد محسنی


سعد محسنی، رئیس موبی گروپ، و تام فرستون، مؤسس ام تی وی و یک خلاق رسانه ای، می گویند پیشرفت رسانه ها در افغانستان در ۱۲ سال گذشته بی سابقه بوده و آزادی های حاصل شده، بویژه آزادی بیان، برگشت ناپذیر است.


محسنی و فرستون که به روز دوشنبه در یک بحثی در «فستیوال ایده های اسپن» در ایالت کولورادوی امریکا صحبت می کردند خواستار مصوونیت رسانه ها و خبرنگاران از هرگونه محدودیت و اذیت توسط دولت شدند.


آقای محسنی از چندین برنامه تلویزون طلوع نام برد، که به باور او، در ایجاد و تقویت گفتمان آزاد میان شهروندان افغانستان، بسیار مؤثر بوده اند. محسنی گفت «از آنجا که دولت و قضاء (در افغانستان) ضعیف است مردم از طریق رسانه ها مشکلات شانرا مطرح می کنند، طور مثال در باره فساد اداری صحبت می کنند.»


تام فرستون گفت اگر چه رسانه های آزاد در افغانستان محصول ۱۲ سال گذشته است اما افغانستان را از ابعاد مختلف، دگرگون کرده است.


پس از ۲۰۱۴


در افغانستانی که ۱۲ سال پیش حتی یک شبکه تلویزون فعالیت نداشت حالا دها شبکه تلویزونهای غیردولتی نشرات دارد. شمار رادیوها از مرز ۲۰۰ گذشته و اضافه بر دها روزنامه و گاهنامه چاپی، عرضه خدمات رسانه ای از طریق انترنت به سرعت افزایش میابد.


آنچنانی که نقش مالی و سیاسی کشورها و سازمانهای کمک کننده در ایجاد بازار پر رونق رسانه ها در افغانستان مهم بوده است، پایان جنگ امریکا در افغانستان و بیرون شدن نظامیان خارجی از این کشور در سال ۲۰۱۴ نگرانی های زیادی را در باره بقای رسانه ها ایجاد نموده است.


اگر چه رئیس موبی گروپ (شرکت که بیشتر از ده بنگاه رسانه ای چون تلویزون های طلوع، طلوع نیوز، لمر و رادیویی آرمان و ارکوزیا، اندیشه گاه، مجله سیین، باربود و غیره دارد) برای آغاز و پیشرفت فعالیت هایش از دولت امریکا کمک دریافت کرده است، اما سال ۲۰۱۴ را پایان راه نمی داند.


آقای محسنی می گوید «ما دامنه فعالیت های خویش را توسعه داده و به یک شرکت رسانه ای منطقه ای گسترش یافته ایم. پنجاه در صد کار ما بیرون از افغانستان است.»


در زمان حاضر موبی گروپ حدود یک هزار کارمند دارد که هشت صد تن آنها، در افغانستان استند.


تام فرستون و سعد محسنی می گویند استعدادهای بوجود آمده در رسانه های افغانستان می توانند در بازارهای منطقه خدمات عرضه کنند. موبی گروپ، بطور مثال، فرصت ها را در بازارهای لیبیا، عراق، ایران و ترکیه جستجو می کند.


نگرانی های سیاسی


اضافه بر نگرانی های اقتصادی، انتقال سیاسی افغانستان در سال ۲۰۱۴ مایه نگرانی شماری از رسانه ها است.


در حالی که تلاش ها در درون و بیرون افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان جریان دارد، برگشت طالبان به قدرت، به باور برخی ها،‌ می تواند آزادی رسانه ها و بیان در افغانستان را محدود سازد.


سعد محسنی می گوید طالبان در میان مردم افغانستان محبوبیت ندارند اما انتخابات و انتقال سیاسی در سال آینده را سرنوشت ساز می داند.


او گفت «طالبان شاید در میان کمتر از ده در صد نفوس افغانستان حمایت داشته باشند اما آینده را حضور نظامی امریکا پس از سال ۲۰۱۴ و انتقال سیاسی تعیین خواهد کرد.»


به باور محسنی، که در کشورهای غربی بنام مغول رسانه ای افغانستان شهرت دارد، حتا اگر اوضاع سیاسی نامساعد شود و فعالیت رسانه های آزاد را محدود سازد،‌ افغانها به ماهواره و انترنت بحیث منابع آزاد توسل خواهند جست.

XS
SM
MD
LG