لینک های دسترسی

Breaking News

کتاب‌های کامیک یا تصویری و صحت روانی


مولفین کتاب‌های كاميك يا تصويری می‌گویند از این کتاب ها میتوان برای بهبود صحت روانی و زدودن آسیب‌های عاطفی استفاده کرد.

چگ لوری، نویسنده کتاب تصويرى در کتاب "سربازان ناشناس" داستان سه عضو قبیله امریکایان بومی را که در جنگ اول جهانی جنگیده بودند، به تصویر کشیده است.

او می‌گوید که در کتب تصویری خود به بیان احساسات عاطفی کودکان و بزرگسالان پرداخته تا از این طریق بتواند به مشکلات صحت روانی، سترس و اضطراب رسیدگی کند.

او در مورد به صدای امریکا گفت: "در بسیاری از داستان‌های مربوط به افسران و سربازان بازنشسته، ما واقعاً در مورد چالش ها و مشکلات آنها وقتی به خانه باز می‌گردند حرف نمی‌زنیم. من چالش هاى یکی از آنها را نشان می دهم. متاسفانه بسیاری ازين افراد به دلیل اضطراب ناشی از جنگ و درد به دخانيات و مشروبات الكولى رو مى آورند."

كتاب كاميك لوری فرهنگ و مراسم بومی را نشان می‌دهد که به درمان برخی از وحشت‌های جنگ کمک می‌کند. او می گوید که این امر به ویژه برای خوانندگان بومی امريكا که با آسیب های عاطفی در چارچوب استعمار و سرکوب سروکار دارند، مهم است.

چگ لوری گفت: "برای بیان احساس عاطفی لازم است که در ابتدا یک فضای امن وجود داشته باشد، برای تصاویر و داستان هایی که واقعیت زندگی آنها را بازگو می‌كند. بنا بر این، آنها بايد با احساس راحتى ابتدا آن را به اشتراک بگذارند، و سپس شما می‌توانید در رابطه به گذشته دردناک و غم انگیز آنها كاوش کنید."

لورن گریسن، روانشناس و نویسنده، برای کمک به کودکان برای بیان احساسات شان چندین کتاب کامیک را تالیف کرده است.

وی در مورد یکی از کتاب های‌اش می‌گوید: "این کتاب درباره اضطراب است و نامش 'روز اول پراضطراب مكتب' است. من و شوهرم این کتاب را با هم رسامی کردیم. این کتاب به اطفال کمک می کند تا برای اولین روز مکتب آماده شوند."

خانم گريسن می‌گوید کتاب‌های كاميك همچنین می‌تواند از افکار خودکشی در میان دانش‌آموزان جلوگیری کند زیرا که این کتاب ها از احساس تنهایی جلوگیری می‌کند و خوانندگان را کمک می‌کند که احساسات خود را بیان کنند و درخواست کمک کنند.

گروه

XS
SM
MD
LG