لینک های دسترسی

Breaking News

شاگردان پسر در مکسیکوسیتی حق پوشیدن دامن را یافتند


پوشیدن دامن برای شاگردان پسر و پتلون برای شاگردان دختر در مکتب‌های مکسیکوسیتی، پایتخت مکسیکو، آزاد شد.

کلاودیا شینباوم، شاروال مکزیکوسیتی قانون جدید یونیفورم مکتب‌های آن شهر را اعلام کرد و گفت که از این پس دختران می‌توانند در مکتب پتلون بپوشند و پسران نیز اگر خواسته باشند، حق دارند دامن بپوشند.

با اینحال،این قانون الزامی نیست، یونیفورم شاگردان تغییر نکرده و فقط به آنان حق می‌دهد که هر دسته از یونیفورم را خودشان مناسب ببینند، همان را بپوشند.

قانون جدید یونیفورم معارف در مکسیکوسیتی که سراز دوشنبه سوم جون اجرایی شد، بخشی از تلاش‌های آن شهر در راستای ترویج برابری جنسیتی، عنوان شده است.

پیش از این، شاگردان دختر در مکتب‌های مکسیکوسیتی حق پوشیدن پتلون و شاگردان پسر حق پوشیدن دامن را نداشتند.

XS
SM
MD
LG