لینک های دسترسی

راهپیمایی فلسطینیان به یادبود از روز نکبت


راهپیمایی فلسطینیان به یادبود از روز نکبت

هزاران فلسطینی در مسکونه های اسرائیلی واقع در ساحل غربی ونوارغزه بروز پنجشنبه برای یادبود از شصت وسومین سال بیجایی شان راهپیمایی کردند. آنها در جنگی که به تشکیل اسرائیل انجامید، آواره شدند.

فلسطینیان سالروز تشکیل اسرائیل، یعنی پانزدهم ماه می سال 1948 را روز "نکبت" یا "فاجعه" می خوانند.

اصطلاح "نکبت" برای توصیف شکست فلسطینیان و تبعید به اثر جنگی به کاربرده می شود که بنیان ایجاد کشور یهودی را گذاشت.

راهپیمایان در بیت اللحم بیرق های فلسطین را به احتزاز در آوردند و کلید بزرگی را به نشانۀ امید عودت به وطن شان حمل می کردند.

در حدود پنج ملیون پناهندۀ فلسطینی ونیاکان شان در سراسر شرق میانه پراکنده شده اند.

XS
SM
MD
LG