لینک های دسترسی

Breaking News

مقدونیه تا اخیر ۲۰۱۶ مرز با یونان را باز نمی کند


باوجود هشدار یونان، پناهجویان مرز آن کشور با مقدونیه را ترک نکرده اند.

مقامات مقدونیه می گویند که سرحد آن کشور با یونان کم از کم تا اخیر سال روان میلادی به روی مهاجران و پناهجویان مسدود باقی می ماند.

حکومت یونان اعلام کرده است که می خواهد در امتداد سرحد آن کشور با مقدونیه یک بلندگو را نصب کند تا بااستفاده از آن هزاران مهاجر و پناهجو را آگاه سازند که به آوازه های گوش ندهند که گویا سرحد یونان با مقدونیه دوباره باز می گردد.

یک تن از مهاجران عراق می گوید"آیا تنها راه حل تغییر مکان است؟ نمی دانم. از من می خواهید دو سال انتظار بکشم؟ اگر اروپا مرا نمی خواهد به من بگوید که اینجا را ترک کنم. این بهتر خواهد بود از اینکه اینجا انتظار بکشم."

اعتراضات مهاجران از هشت روز به اینسو خطوط راه آهن را مسدود کرده است. آنان خواهان رفتن به مقدونیه، بالقان و یا کدام کشور دیگری اند که بتوانند از آن طریق برای دسترسی به زندگی مرفه و صلح به اروپای غربی بروند.

در حالیکه اعتراضات علیه اقدامات سرکوب گرایانۀ اروپایی ها برضد سرازیر شدن مهاجران شرق میانه و جنوب آسیا ادامه دارد، هزاران مهاجر و پناهجو بدون در نظر داشت فرمان حکومت یونان مبنی بر تخلیۀ کمپ در منطقۀ ایدومنی، در امتداد سرحد یونان با مقدونیه تجمع کرده اند.

محمد جواد یکتن از مهاجران می گوید پیش از آنکه به یونان بیایند هیچ معلوماتی در بارۀ أوضاع و شرایط زیست این منطقه نداشتند.

در عین حال، اتحادیۀ اروپایی در بروکسل می گوید که رقم مهاجرانی که ترکیه را به هدف غرب اروپا ترک می کنند به گونۀ قابل ملاحظه یی در چند هفتۀ اخیر کاهش یافته است.

مقامات اروپایی می گویند که این تغییر پس از همکاری ۲۸ کشور آن اتحادیه با ترکیه برای عملی سازی برنامۀ برگشتاندن مهاجرانی به چشم می خورد که واجد شرایط پناهندگی نمی باشند.

نقل مکان پناهجویان از شهر پاریس

از سوی دیگر، پولیس فرانسه نیز صدها مهاجر را از یک کمپ در نزدیکی ایستگاه زیر زمینی در شمالشرق پاریس، بیرون کرده است.

مقاما های پاریس می گویند که عملیات اخراج مهاجرین از آن منطقه، صلح آمیز بود و نیرو های امنیتی مهاجرانی را که از چندین هفته به اینسو در زیر خط آهن تجمع کرده بودند بیرون کردند.

سوفی بروکاس، یک مقام محلی پاریس می گوید شرایط زندگی آن افراد رقت آور بود.

خانم بروکاس می گوید" پاریس نمی تواند موجودیت کمپ ها را در زیر قطار آهن تحمل کند. محل عامه باید دوباره به مردم داده شود و بودوباش مهاجران در آنجا، زندگی بوده نمی تواند."

آن ساحه از چندین سال به اینسو محل بود و باش مهاجرین و پناهجویان بوده که وقتاً فوقتاً از آنجا بیرون می شوند.

رسانه های فرانسه یی گزارش می دهند که مهاجرین منطقۀ زیرزمینی شهر پاریس از اریتریا، اتیوپیا، سودان و افغانستان بوده اند.

فرانسه در مقایسه با آلمان و سایر کشور های اروپایی، شاهد سرازیر شدن مهاجرین و پناهجویان نبوده اما این نگرانی در سرتاسر شهر بندری کاله فرانسه وجود دارد که تعداد زیادی از مهاجران به هدف عبور به بریتانیا به آنجا سرازیر گردند.

XS
SM
MD
LG