لینک های دسترسی

Breaking News

قوماندان علی پور از قید آزاد شد


وزارت داخلۀ افغانستان از رهایی قوماندان علی پور از قید ریاست امنیت ملی افغانستان خبر داده گفت که او شام امروز دوشنبه به ضمانت رها شده است.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که تحقیقات ابتدایی از آقای علی پور تکمیل شده و اگر ادارات امنیتی افغانستان برای تحقیقات بیشتر به او نیاز داشته باشند، به گفتۀ آقای رحیمی "او {قوماندان علی‌پور} در دسترس قرار خواهد داشت."

این درحالیست که در صفحۀ رسمی فیسبوک معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان از رهایی قوماندان علی پور خبر داده شده و در آن نگاشته شده است که آقای علی پور فعلاً در مقر صدارت همراه با جمعی از بزرگان قومی حضور دارد.

رهایی فرمانده علی پور پس از دو روز مظاهرات حامیان وی در کابل و بامیان صورت می گیرد که اعتراض کنندگان در شهر کابل و بامیان با پولیس درگیر شده و به پوسته ها و وسایط پولیس حمله ور شده آن را به آتش کشیدند.

جنرال اخترمحمد، معین امنیتي وزارت داخله افغانستان به خبرنگاران گفت که در مظاهراتیکه جهت رهایی قوماندان علی پور از جانب طرفدارانش صورت گرفته از روز یکشنبه تا شام روز دوشنبه ۴٨ پولیس مجروح گردیده است.

XS
SM
MD
LG