لینک های دسترسی

در گرامیداشت از فعال حقوق مدنی ایالات متحدۀ امریکا


موفقیت جنبش حقوق مدنی و تضمین مساوات نژادی در قوانین ایالات متحده مرهون مبارزات مارتین لوتر کینگ،فعال حقوق مدنی امریکا است.

امروز، هجدهم جنوری، مصادف است با روز گرامیداشت از مارتین لوترکینگ، فعال حقوق مدنی سیاهپوستان در ایالات متحدۀ امریکا، و به همین مناسبت، در این کشور، رخصتی عمومی است.

موفقیت جنبش حقوق مدنی و تضمین برابری نژادی در قوانین ایالات متحده، مصداق مبارزۀ میلیونها تن از امریکاییان افریقایی تبار در دهه شصت میلادی میباشد.

روش عدم خشونت، در این راستا نقش به سزایی داشت و مبتکر این روش در ایالات متحده، مارتین لوترکینگ بود.

XS
SM
MD
LG