لینک های دسترسی

Breaking News

مودی: به جای توبیخ دختران، پسران تان را آموزش دهید


در لابلای خشونت های جنسی بر زنان در هند، صدر اعظم آن کشور از شهروندان هند خواست تا در قسمت پرورش پسران شان توجه بیشتر را مبذول دارند.

نریدرا مودی، صدر اعظم هند درجریان سخنرانی روز استقلال آن کشور از مردم خواست تا خشونت های فرقه یی را خاتمه بخشند. این مقام هندی همچنان تعهد کرد که فقر را شکست خواهد داد.

نریدرا مودی امروز در خطاب به مردم هند گفت که آن کشور با یک سلسله موارد از تجاوزات جنسی، شرمسار شده است.

او گفت در حالی که قانون برای همچو جنایات آشکار است، اما این مسؤولیت اجتماعی والدین نیز است تا به پسران شان تفاوت بین درست و غلط را بیاموزانند.

آقای مودی گفت که والدین "از دختران شان صدها سوال میکنند، اما گاهی والدین از پسر شان جرئت سوال را کرده اند؟ کجا میروی، چرا میروی، دوستت کی است؟ آخر تجاوزگر جنسی نیز پسر کسی است. او هم پدر و مادر دارد. آیا منحیث والدین ما از پسر خود پرسیده ایم که چی میکنی، کجا میروی؟"

آقای مودی با اظهار نگرانی در مورد همچو واقعات گفت که سهم زنان در اجتماع باید بیشتر شناسایی شود. شمار دختران در هند در تناسب به پسران اندک است و مقصر آن والدینی شناخته میشوند که داشتن پسر را ترجیح داده و دختران شان را سقط جنین میکنند.

برخی از منتقدین اظهار هراس کرده اند که ای روش حکومت حزب بهارتیا جنتا میتواند ممکن باعث تفرقه های فرقه یی شود. این منتقدین به آشوب های سال ۲۰۰۲ میان مسلمانان و هندو ها در ایالت گجرات اشاره میکنند که در آن زمان نریدار مودی در آنجا وزیر ایالتی بود.

اما صدر اعظم هند امروز گفت که فقط اتحاد و صلح میتواند باعث پیشرفت هند شود. به گفتۀ او "اگر مردم به گذشته نگاه کنند، درک خواهند کرد که همچو تفرقه ها هیچ دست آوردی نداشته است. تفاوت ها بر اساس طبقه، گروه یا منطقه را کنار بگذارید زیرا اینها همه سد راه رشد کشور میگردد."

XS
SM
MD
LG