لینک های دسترسی

Breaking News

ویروس پولیو در چهار ولسوالی افغانستان محدود شده است


افغانستان در سال جاری در حدود ۶۰ میلیون دالر را برای محو ویروس پولیو اختصاص داده است.
افغانستان در سال جاری در حدود ۶۰ میلیون دالر را برای محو ویروس پولیو اختصاص داده است.

مقامات وزارت صحت عامۀ افغانستان گفته اند ویروس پولیو در این کشور رو به محوشدن است، اما هنوز هم در چهار ولسوالی، ۱۳ واقعۀ مثبت پولیو وجود دارد.

ولسوالی‌های برمل پکتیکا، نوزاد هلمند، شیگل کنر و شاه ولی‌کوت کندهار، شامل ولسوالی‌هایی اند که در سال گذشتۀ میلادی، سیزده واقعۀ مثبت پولیو در آنها ثبت شده بود.

ارقام وزارت صحت نشان می‌دهد که هفت واقعۀ مثبت پولیو در برمل، چهار واقعه در شیگل و دو واقعه نیز در هلمند و کندهار به ثبت رسیده است که اکثر این مناطق، شاهد عبور و مرور باشنده‌گان دو طرف خط دیورند است.

داکتر میوند احمدزی، مسؤول پروگرام محو پولیو در افغانستان، روز یکشنبه در نشست خبری گفت که در سال ۲۰۱۷ بیشتر از ۹ میلیون طفل زیر سن پنج سال تحت پوشش واکسین پولیو قرار خواهند گرفت، اما حدود شش میلیون این کودکان تحت تهدید فوق‌العادۀ ویروس پولیو قرار دارند.

اما میوند تایید کرد که سال گذشته در بخش پروگرام پولیو دست‌آوردهای زیادی داشتند و این سبب می‌شود تا در سال جاری میلادی امیدواری‌ها برای متوقف‌ساختن گردش ویروس پولیو در افغانستان بیشتر گردد و برای رسیدن به هدف محو ویروس پولیو در این کشور نزدیک شوند.

او افزود که برای بهبود پروگرام محو پولیو، اقدامات بی‌نظیر، چون رهبری واحد پروگرام پولیو و ایجاد مراکز اضطراری در مرکز و زون‌های پرخطر روی دست گرفته شده است.

اما او تاکید کرد، در صورتی می‌توانند که ویروس پولیو را در سال جاری میلادی در افغانستان از بین ببرند که واکسین پولیو بر تمام کودکان زیر سن پنج سال تطبیق گردد.

داکتر میوند احمدزی گفت "در سال روان میلادی در کنار امحای پولیو تمرکز ما بر این خواهد بود که چگونه از این دست‌آوردها و شبکه منظم که خدمات را به دروازه هر خانه کشور می‌رساند، برای بهترسازی سایر اولویت‌های صحی استفاده نماییم. امیدوار استم که به همکاری اشخاص با نفوذ جامعه، علمای کرام، بزرگان قومی، کارکنان صحی، مطبوعات، معلمین و شاگردان مکاتب بستر پولیو را از کشور برای همیش برچینیم".

سال گذشته، وزارت صحت عامه افغانستان تعهد کرده بود که تا اخیر سال ۲۰۱۶ گردش ویروس پولیو را در این کشور متوقف می‌سازد، اما به دلیل ادامۀ نا امنی ها، وزارت صحت نتوانست به هدف اش نایل شود.

آقای احمدزی نیز تایید کرد که با وجود دست‌آوردها در این بخش، پروگرام محو پولیو در سال گذشته میلادی با مشکلات امنیتی زیادی در برخی از مناطق مواجه بوده است و در شماری از مناطق آنها نتوانسته اند که به کودکان زیر سن پنج سال واکسین پولیو را تطبیق کنند.

او افزود که در ساحات مختلف این کشور، کمپاین‌های واکسین پولیو به دلیل جنگ و درگیری به تعویق افتیده و برخی ساحات تا اکنون تحت پوشش کامل قرار نگرفته اند.

در سال روان میلادی، ناامنی نیز به مثابۀ یک مشکل عمده در برابر پروگرام محو پولیو خواهد بود و به گفتۀ مقامات وزارت صحت، در کنار ناامنی، انتقال ویروس پولیو از خاک پاکستان به افغانستان یک مشکل عمده دیگر است.

میوند گفت که در سال جاری برای برنامه پولیو در حدود ۶۰ میلیون دالر اختصاص داده شده است، اما اگر بودجه بیشتر نیاز شود، نهادهای مختلف وعده همکاری مالی را داده اند.

XS
SM
MD
LG