لینک های دسترسی

منگولیا عساکر خویش در افغانستان را افزایش می دهد


منگولیا عساکر خویش در افغانستان را افزایش می دهد

منگولیا تعداد سربازان خود را در افغانستان افزایش می دهد. در حال حاضر ٢۰۰ سرباز منگولیایی در افغانستان مستقر اند که تا چند ماه آینده، تعداد شان به سه صد و پنجاه سرباز افزایش خواهد یافت.

XS
SM
MD
LG