لینک های دسترسی

Breaking News

اتهام علیه افراطیون اسلامی در روسیه


اتهام علیه افراطیون اسلامی در روسیه

یونس بیک یکوروف، رئیس جمهور انگشتیا گروه امارت قفقاز را به حملۀ مرگبار دوشنبه در میدان هوایی مسکو متهم کرد.

این رهبری روسی حین صحبت با خبرنگاران خارجی داکو عمروف را متهم به اجرای حمله نمود که وی خود را امیر امارت قفقاز عنوان میکند. این امارت کانفیدراسون ضعیف افراطیون اسلامی میباشد که در تاجکستان، چیچن، انگشتیا و کبردینو-بلغاریا نفوذ دارد.

این عالیترین مقام روسی است که آن گروه را به اجرای آن حمله متهم میکند. در نتیجۀ این حادثه 35 تن کشته و 168 تن دیگر مجروح شدند.

تحقیق کنندگان به استثنی دو جسد، متباقی قربانیان را شناسایی کرده اند. جزیات بیشتر طی روز های آینده نشر خواهد شد.

XS
SM
MD
LG