لینک های دسترسی

Breaking News

مسلمان امریکایی کاندید پست والی ایالت میشیگان


عبدل السعید درصورت برنده شدن در انتخابات به عنوان اولین والی مسلمان امریکایی تاریخ ساز خواهد شد
عبدل السعید درصورت برنده شدن در انتخابات به عنوان اولین والی مسلمان امریکایی تاریخ ساز خواهد شد

در سراسر امریکا حدود نود مسلمان امریکایی در انتخابات میان دوره ای کانگرس امریکا به رقابت میپردازند. برخی از آنها از حزب دموکرات استند که تلاش دارند در کارزار انتخاباتی بر جمهوریخواهان که اکثریت کرسی های کانگرس را بدست دارند، پیروز گردند.

در ایالت میشیگان سیزده کاندید مسلمان امریکایی در انتخابات خود را کاندید نموده اند. عبدل السعید یکی از کاندیدان مسلمان امریکایی مصری تبار است که تلاش دارد با پیروزی درانتخابات ماه نوامبر، تاریخ ساز شود.

عبدل السعید، تحصیلات اش را از طریق بورس تحصیلی در دانشگاه اکسفورد، تکمیل کرده است. اقدام جسورانه این جوان مسلمان در تضاد با منافع سیاستمداران قرار گرفته است که بالاترین پست انتخابی را در ایالات مشیگان در اختیار دارند و می خواهند در کنترول خود داشته باشند.

عبدل السعید زمانی فکرمیکرد رسیدن به چنین موقف نا ممکن است. اما درصورت بدست آوردن آرای کافی هرگاه به مقام والی انتخاب گردد، او اولین مسلمان امریکایی خواهد بود که درتاریخ امریکا به چنین مقام در ایالت مشیگان راه میآبد.

عبدل السعید در میان چندین کاندیدی دموکرات می باشد که برای انتخاب پست والی در ایالت میشگن در هفتم اگست رقابت می کند. اما حتی اگر حمایت دموکرات ها را در انتخابات هفتم آگست به دست بیاورد، برایش کافی نیست، زیرا در ماه نوامبر سال جاری باید در مقابل کاندید جمهوریخواه به رقابت بپردازد.

XS
SM
MD
LG