لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید به بیطرفی کمیسیونهای انتخاباتی و رسانه ها


بنیاد انتخابات شفاف افغانستان خواهان بیطرفی کمیسیونهای انتخاباتی ونظارت بیطرفانه نهاد های جامعه مدنی در روز رای دهی شد.

مسوولین بنیاد انتخابات شفاف وعادلانه افغانستان ودیده بان رسانه های افغانستان "نی" درنشست خبری مشترک تاکید به بیطرفی رسانه ها در روز رای دهی نموده واز رسانه ها خواستند تا در پوشش روند رای دهی منافع ملی کشوررا درنظر بگیرند.

نعیم ایوب زاده مسوول بنیاد تیفا دراین نشست خبری به بیطرفی کمیسیونهای انتخابات در روز رای دهی تاکید کرد وگفت که بیطرفی این کمیسیونها میتواند که شفافیت انتخابات را تضمین کند

وی گفت که نظارت بیطرفانه نهاد های جامعه مدنی با نهاد های همکار میتواند که باعث شفافیت در انتخابات گردد و حضور ناظرین در تمام محلات ومراکز باعث جلوگیری از تقلب میگردد.

آقای ایوب زاده افزود که نگرانی یکی از چالشها سر راه انتخابات است اما این نهاد تلاش مینمایند تا ناظرین خود را در همه جا ودرمناطق دور دست کشور برای نظارت از روند رای دهی بفرستد.

این نهاد درحدود هفت هزار ناظر را که حدود دو هزار آن خانمها میباشد در سرتاسر کشور و در نقاط دورست برای نظارت میفرستد.

مسوول بنیاد تیفا خاطر نشان نمودکه ۳۸ نهاد جامعه مدنی در ولایات از روند کار ناظرین این بیناد نظارت میکنند و هم چنان ناظرین مراکز را که مسدود شده نیز نظارت مینمایند تا مراکز خیالی وجود نداشته باشد تا این مراکز خیالی زمینه و راهکرد تصمیم گیرنده برای کامیابی یک کاندید در انتخابات نباشد.

شمار کمرنگ ناظرین خارجی

شمس راسخ رییس نظارت تیفا گفت که خروج برخی از ناظرین بین المللی به دلیل مشکلات امنیتی از کشور مایه شدید تاسف و نگرانی تیفا است و تیفا امیدوار است تا امنیت متباقی ناظرین بین المللی به صورت درست آن تامین گردد وزمینه نظارت آنان از انتخابات فراهم گردد.

شماری از ناظرین بین المللی که برای نظارت از روند انتخابات آمده بودند بعد از حمله به هوتل کابل سرینا وکشته شدن یک ناظر بین المللی در این هوتل از افغانستان بیرون شدند.
صدیق توحیدی رییس دیده بان رسانه های افغانستان دراین نشست گفت که رسانه ها دوره سکوت را مراعات کنند.

وی افزودکه رسانه ها باید همان قسمیکه روند مبارزات انتخاباتی را تحت پوشش قرار دادند در روز رای دهی موارد امنیتی را هم برای خود هم برای شهر وندان افغانستان وهم برای حفظ آرامش وتشویق مردم به پای صندوقهای رای درنظر داشته باشند.

به گفته آقای توحیدی،خبرنگاران ورسانه ها هم به عنوان مشاهد هم ناظر وهم انتقال کننده پیامها، متوجه پروسه رای دهی و شمارش آرا درمحلات رای دهی باشند.

تفاهمنامۀ نظارتی

از سوی دیگر پنج نهاد نظارت کننده از انتخابات(فیفا،تیفا،مشارکت ملی،موسسه ملی جوانان و خط نو) تفاهمنامه همکاری برای نظارت دقیق از انتخابات را امضا کردند.

جان داد سپین غر رییس اجراییوی این بنیاد گفت که هدف از امضا این تفاهمنامه نظارت دقیق از انتخابات وجلوگیری از هر نوع تقلب وتخطی در جریان انتخابات میباشد.

این پنج نهاد ۱۹۵۰۰ ناظر دارند که در روز انتخابات در سرتاسر افغانستان برای نظارت ناظرین آنها درمراکز رای دهی حضورمیداشته باشند.

هم چنان بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان نیز درحدود ده هزار ناظر را برای نظارت از روز رای دهی وپروسه شمارش در سرتاسر افغانستان میگمارد که صد ها تن آنان را زنان تشکیل میدهد.

شانزده ناظر اتحادیه اروپا نیز برای نظارت از انتخابات به کابل آمده اند. برای نظارت از انتخابات دو صد و ۶۵ هزار تن کارت نظارت اخذ نموده اند که شامل ۶۷ نهاد مشاهد داخلی، ۱۶ نهاد مشاهد بین المللی، ۷۱ نهاد رسانه داخلی، ۴۵ نهاد رسانه بین المللی، ۳۱ حزب سیاسی، هفت تن از نامزدان ریاست جمهوری، ۱۸۱۷ تن از نامزدان شورا های ولایتی میباشد.

از سوی دیگر امروز نهاد روند سه با رفتن در نقاط مختلف شهرمردم را تشویق به رای دهی نمودندوهم چنان این نهاد در نشست خبری ازناظرین خارجی خواستند تا برای نظارت از انتخابات به تمام ولسوالی های کشور بروند اما در انتخابات مداخله نکنند.

نهاد پیشرفت به سوی آینده افغانستان نیز در ۱۷ ولایت کشور امضا ده هزار تن را که شامل زن مرد، پیر وجوان میشود، جمع آوری نموده اند که آنها با امضا در یک بنر گفته اند که در انتخابات اشتراک میکنند.

قرار است یکروز بعد انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی در کشور برگزار شوند ورای دهندگان به پای صندوق های رای میروند واز میان هشت نامزد به نامزد مورد نظر شان رای میدهندږ
XS
SM
MD
LG