لینک های دسترسی

Breaking News

ناسا: بهترین زمان کاوشگری در فضا فرارسیده است


ادارۀ ملی فضایی ایالات متحدۀ امریکا یا ناسا به استناد تازه‌ترین اطلاعات از فعالیت‌های کیهانی گفته است که دهۀ آینده آرام‌ترین سال‌های دو قرن اخیر در فضا بوده و بهترین زمان برای کاوشگری و ماموریت‌های فضایی می‌باشد.

ناسا پیش بینی کرده است که در یک دهۀ آینده ساحات موسوم به "لکه‌های خورشیدی" در سطح آفتاب کمتر خواهد بود که منجر به آرامش در نظام شمس خواهد شد.

لکه‌های خورشیدی که در نتیجۀ فعالیت‌های این ستاره به وجود می‌آید، دارای ساحۀ مقناطیسی میباشد که انرژی مقناطیسی آن هزارها بار بیشتر از ساحۀ مقناطیسی زمین است.

کاهش فعالیت‌های خورشیدی منجر به کاهش لکه‌های خورشیدی می‌شود و کاهش لکه‌های خورشیدی سبب کم شدن تشعشات و ذرات انرژی‌دار کیهانی در نظام شمس خواهد شد.

ساحۀ مقناطیسی زمین باشندگان این کرۀ خاکی را از تشعشعات کیهانی محفوظ نگه‌ می‌دارد، اما کیهان‌‍نوردان که از جو زمین بیرون می‌روند به پیمانۀ زیاد معروض به این تشعشعات زیانبار اند.

XS
SM
MD
LG