لینک های دسترسی

ارایۀ معلومات نادرست در قبال رهبری عملیات در افغانستان


یک گزارش تازه به نشر رسیده از سوی شبکۀ تحلیلگران افغان حاکیست که نیرو های بین المللی با این ادعا که گویا عملیات نظامی تحت رهبری افغانها صورت میگیرد، به مردم معلومات نادرست ارائه میکنند.

این گزارش امروز چهارشنبه نشر شد و در آن گفته شده که با عجله در ستودن قابلیت نیرو های افغان، اصطلاح تحت رهبری افغانها، به شکل فریبندۀ آن استعمال میگردد.

در گزارش ادعا شده است که یکی از عملیات های نظامی، که حتی یک افغان هم در آن دخیل نبود، تحت رهبری نیرو های افغان جلوه داده شد.

در همین حال، نـُد بارتلز، جنرال نیرو های ناتو گفت که قابلیت نیرو های امنیتی افغان، در جنگ علیه شورشیان، به گونۀ فزاینده یی رشد می یابد.

XS
SM
MD
LG