لینک های دسترسی

Breaking News

ارایۀ معلومات نادرست در قبال رهبری عملیات در افغانستان


یک گزارش تازه به نشر رسیده از سوی شبکۀ تحلیلگران افغان حاکیست که نیرو های بین المللی با این ادعا که گویا عملیات نظامی تحت رهبری افغانها صورت میگیرد، به مردم معلومات نادرست ارائه میکنند.

این گزارش امروز چهارشنبه نشر شد و در آن گفته شده که با عجله در ستودن قابلیت نیرو های افغان، اصطلاح تحت رهبری افغانها، به شکل فریبندۀ آن استعمال میگردد.

در گزارش ادعا شده است که یکی از عملیات های نظامی، که حتی یک افغان هم در آن دخیل نبود، تحت رهبری نیرو های افغان جلوه داده شد.

در همین حال، نـُد بارتلز، جنرال نیرو های ناتو گفت که قابلیت نیرو های امنیتی افغان، در جنگ علیه شورشیان، به گونۀ فزاینده یی رشد می یابد.

XS
SM
MD
LG