لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت قاطع: عدم تمدید آتش بس توسط طالبان مایوس کننده است


جنرال ریچارد کریپویل، معاون فرمانده نیرو های حمایت قاطع در افغانستان
جنرال ریچارد کریپویل، معاون فرمانده نیرو های حمایت قاطع در افغانستان

نیرو های حمایت قاطع در افغانستان به خاطر ختم آتش بس و آغاز دوبارۀ جنگ از جانب طالبان ابراز "مایوسی" کرده اما تاکید می ورزد که آتش بس کوتاه مدت این امیدواری را ایجاد کرد که هر دو جانب می توانند آتش بس را در آینده نافذ سازند.

معاون نیرو های ماموریت حمایت قاطع طی یک کنفرانس دیدیویی به خبرنگاران در پنتاگون گفت "اکنون ما در آستانۀ یک فرصت در افغانستان قرار داریم. نشانه های واضح تغیر به چشم می خورد."

ریچارد کریپویل گفت " نمی توانم حس خوشبینی ایجاد شده در افغانستان را زیر پا بگذاریم. صحنه های که در کابل شاهد بودیم بدون شک به هر فرد این امیدواری را می دهد که انفاذ آتش بس در آینده مقدور است".

جنرال کریپویل تاکید ورزید که در هفده سال اخیر، برای نخستین بار شاهد "صلح در عید" بودند و آتش بس از جانب حکومت افغانستان و طالبان این فرصت را مساعد کرد تا جنگجویان طالبان بدون سلاح به مراکز شهر ها آمده و در کنار نیرو های امنیتی افغان "عکس های سلفی" گرفته و از عید تجلیل کنند.

آقای کریپویل تاکید کرد "تمدید آتش بس و تصریح پیشنهاد صلح بی قید و شرط از جانب حکومت افغانستان برای طالبان نشاندهندۀ اهمیت نیازمندی صلح" در آن کشور می باشد.

مقامات افغان و امریکایی در گذشته در بارۀ گروه های از فرماندهان طالبان و جنگجویان آنان صحبت کرده اند که به دنبال تسریع روند مصالحه ملی و ایجاد صلح در افغانستان اند.

اما به گفتۀ حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی، آن افراد گروه طالبان گفته اند که بنا بر اعمال فشار از جانب مقامات بلندپایۀ آن گروه و تهدید علیه خانواده هایشان، مجبور به ادامۀ جنگ شده اند.

جنرال کریپویل روز چهارشنبه گفت ممکن همین امر باعث شد که "واضحاً تفاوتی را میان حضور طالبان در روز شنبه و کاهش چشمگیر جمعیت آنان به روز یکشنبه در کابل باشیم."

معاون ماموریت حمایت قاطع تاکید ورزید که این امر نشان می دهد که کم از کم "افرادی بوده اند که علاقمند نبودند شاهد تماشای جنگجویان طالبان حین گرفتن تصاویر سلفی و یا آیس کریم خوردن باشند."

پس از ختم آتش بس، روز چهارشنبه (20 جون) ولایت بادغیس شاهد کمین مرگبار طالبان بود که در آن به گفتۀ وزارت دفاع افغانستان حدود 30 سرباز اردوی ملی کشته شدند.

ریچارد کربویل گفت که اعلام آتش بس از جانب حکومت افغانستان به این معنی نیست که نیرو های امنیتی افغان "بی دفاع" بوده و توانمندی دفع حملات گروه طالبان را ندارند.

آقای کربویل با ستایش از کارکردگی نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان به خبرنگاران گفت که نظامیان افغانستان "توانمندتر و مسکلی تر از پیش شده و به وجه بهتر رهبری جنگ را در دست دارند."

این جنرال بریتانیایی در ماموریت حمایت قاطع تاکید می ورزد که با توجه به حضور گستردۀ طالبان در شهر ها و هم سویی آنان با مردم و نیرو های امنیتی "بدون شک فشار دیپلوماتیک و اجتماعی در احیای آتش بس و صلح با اهمیت و جدی بوده است."

XS
SM
MD
LG