لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو: 'انکشاف قابل ملاحظه قوای امنیتی افغان'


ناتو: 'انکشاف قابل ملاحظه قوای امنیتی افغان'
ناتو: 'انکشاف قابل ملاحظه قوای امنیتی افغان'

مقامات ناتو در افغانستان میگویند پروسه آموزش نیروهای امنیتی افغان در دو سال گذشته به درستی به پیش رفته و این نیروها انکشاف قابل ملاحظه داشته اند.

به گفته این مقامات طی دو سال گذشته ١١٤۰۰۰ تن از نیروی تازه اردوی و پولیس ملی افغان آموزش های مسلکی را فراگرفته اند.

جنرال ولییم کدویل قومندان مأموریت آموزشی ناتو در افغانستان به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت اکنون در افغانستان شاهد نیروهای آموزش دیده و حرفوی هستند که آنان را نسبت به آینده خوشبین کرده است.

وی در این مورد افزود "دو سال قبل زمانی که من اینجا رسیدم، به من گفتند که مشکلات زیادی در اردو و پولیس ملی وجود دارد، مسایلی به خاطر این بدبینی وجود داشت، اما من میتوانم بگویم که در جریان دو سال گذشته نیروهای امنیتی، پولیس و اردو مصروف آموزش های لازم بوده و تجهیز شده اند. من نسبت به آیندۀ این نیروها خوشبین استم."

قوماندان عمومی نیروهای ناتو میگوید اکنون نیروهای امنیتی افغان قبل از زمان تعیین شده به ٣۰۵٦۰۰ نفر رسیده است.

مقامات ناتو همچنان میگویند به خاطر ارتفاع قوای هوایی افغانستان نیز تلاش ها جریان دارد و برای رسیدن به این هدف ده ها افغان همین اکنون در رشته پیلوتی مصروف آموزش اند.

قومندان آموزشی ناتو در این مورد افزود "یکی از برنامه های ما ایجاد مرکز آموزش پیلوت ها در داخل افغانستان است، هفته گذشته شش آموزگار برای افغانستان مامور شداند که اولین آموزگاران رشته پیلوتی در افغانستان خواهند بود.

او می گوید این آموزگاران با ٢۰ تن دیگر که قرار است تا هشت ماه دیگر وارد افغانستان شوند کار را آغاز میکنند، هم اکنون ١٢۰ تن از محصلین افغان در خارج از کشور مصروف اموزش اند. با امارات متحده عربی هم قرارداد کرده ایم که حدود هفتاد نفر آنجا در رشته پیلوتی آموزش می بینند. به شمول چهار زن، ۵۰ نفر در ایالات متحده مصروف آموزش در رشته پیلوتی اند و سال آینده اولین گروه پیلوتان آموزش دیده افغان برخواهند گشت."

قوماندان مأموریت آموزشی ناتو همچنان گفت به خاطر تجهیز قوای هوایی افغان ده ها بال طیاره و دیگر تجهیزات ضروری خریداری شده است که عنقریب وارد افغانستان خواهد شد.

XS
SM
MD
LG