لینک های دسترسی

Breaking News

توصیۀ مشاورین ناتو: جنگ را به ساحات طالبان بکشانید


مشاورین ناتو: تعداد محدود اما نیرومند پوسته های امنیتی می تواند مؤثر باشد
مشاورین ناتو: تعداد محدود اما نیرومند پوسته های امنیتی می تواند مؤثر باشد

با پایان ماموریت نظامی ناتو در افغانستان و باقی ماندن تنها چند هزار نیروی خارجی در این کشور، بار مسؤلیت تامین ثبات را نیروهای اردو و پولیس ملی افغان بر دوش دارند و مقامات ماموریت حمایت قاطع تلاش میورزد تا از این سربازان بطور مؤثر کار گرفته شود.

در حالی که با گرم شدن هوا، طالبان ممکن حملات شان را افزایش دهند، کاهش تعداد سربازان از پوسته های امنیتی در شهر ها و جاده ها و اعزام آنان برای جنگ با طالبان در ساحات تحت کنترول شان، نزد ناتو اولویت دارد.

مشاورین نظامی ناتو از نیروهای امنیتی افغان خواسته اند تا در عوض باقی ماندن در پوسته ها و اتخاذ تدابیر دفاعی، توجۀ خود را به انجام حملات بر مواضع طالبان متمرکز سازند.

جنرال ولسن شوفنر سخنگوی ماموریت حمایت قاطع می گوید که یک کتلۀ بزرگ از نیروهای امنیتی افغان در این پوسته ها مستقر می باشند.

با در نظر داشت تقاضای مشاورین نظامی ناتو، طوری به نظر میرسد که این نظریه از چندی قبل جنبۀ عملی به خود گرفته است.

در طول هفتۀ گذشته، نیرو های اردوی ملی، پایگاه های خود را در ولسوالی های موسی قلعه و نوزاد ولایت هلمند تخلیه کردند. گامی که به باور مقامات نظامی افغان در آماده ساختن این نیروها برای انجام حملات تازه بر مواضع شورشیان، کمک خواهد کرد.

اما به باور شمار از افسران اردوی افغان مودجودیت این پوسته ها کاملاً غیر ضروری نه بوده و برای ممانعت طالبان آن را یک امر مؤثر می دانند.

اما چند مثال اخیر، خطر تکیه زدن به حالت دفاعی را نشان می دهد. در جریان ماه روان شورشیان با استفاده از یک موتر نظامی ربوده شده بر یک پوستۀ امنیتی در ولایت هلمند حمله کرده که در نتیجه هفت سرباز اردو و پانزده پولیس را کشتند.

از جانب دیگر در مناطق شرقی نیز این پوسته ها در صدر اهداف حملات سال گذشتۀ شورشیانی که از گروۀ دولت اسلامی یا داعش حمایت می کنند، قرار داشت.

اگر از یک سو مشاورین ناتو خواهان کاهش پوسته های امنیتی می باشند از سوی دیگر مقامات نظامی این سازمان می گویند که موجودیت این پوسته ها می تواند یک امر کلیدی برای مختل ساختن گشت و گذار شورشیان قرار گیرد و جنرال شوفنر سخنگوی ماموریت حمایت قاطع می گوید که تعداد محدود اما نیرومند این پوسته ها می تواند مؤثر باشد.

مشاورین ناتو در حالی نیرو های امنیتی افغان را به حملات تهاجمی علیه طالبان ترغیب می کنند که حملات طالبان در سال اخیر بر نیرو های افغان تشدید یافته و در کنار آن، تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح نیز اوج گرفته است.

XS
SM
MD
LG