لینک های دسترسی

ختم ماموریت آموزشی ناتو در عراق


قوماندان ناتو و عراقی حین مراسم ختم ماموریت ناتو در عراق

ماموریت ناتو در عراق بعد از گذشت هفت سال در عرصۀ ساختار نیرو های امنیتی جدید در آنکشور به روز شنبه هفدهم ماه دسمبر سال 2011 میلادی خاتمه یافت.

قوماندانان ارشد نظامی ناتو و عراقی در مراسم اشتراک کرده بودند که در داخل پایگاه نظامی ایالات متحده در ساحۀ سبز شهر بغداد برگزار شده بود.

از ساحۀ سبز شهر بغداد شدیداً محافظت به عمل میآید.

دگرجنرال رابرت کسلین قوماندان ماموریت آموزشی ناتو
دگرجنرال رابرت کسلین قوماندان ماموریت آموزشی ناتو

دگرجنرال رابرت کسلین گفت پیشرفت های زیادی در جریان همکاری مشترک مان صورت گرفته است.

"ماموریت در عراق جهت حکومتداری مکمل، یا اینکه در نهایت خود زمام حکومت را به دست گیرد، اکنون به حقیقت پیوسته است. حاکمیت قانون در این کشور تقویت یافته، گروه های شورشی، به شمول القاعدۀ عراق ضعیف شده، پولیس این کشور آموزش دیده و اردوی عراق نیز از تجهیزات لازمی برخوردار می باشد."

وی افزود ازینکه عراق خود مسئولیت انتخاب مسیر خویش را به عهده گرفته است قابل قدردانی بوده و بدون شک مردم عراق و ناتو در دستیابی به این اصل قیمت گزافی را پرداخت کرده اند.

ناتو ماموریت نظامی اش را در عراق درست یک روز بعد از آن خاتمه داد که عساکر امریکایی آخرین پایگاه نظامی را به مقامات عراقی تسلیم دادند.

خروج عساکر ایالات متحده از عراق بعد از گذشت تقریباً نه سال از تهاجم این کشور صورت می گیرد که به سرنگونی صدام حسین رئیس جمهور عراق انجامید.

چند هزار عسکر ایالات متحده که تا هنوز در عراق باقی مانده اند قرار است تا تاریخ 31 ماه دسمبر آن کشور را ترک کنند.

با این امر ماجرای نظامی ایالات متحده در عراق خاتمه میابد که در آن نزدیک به 4500 عسکر امریکایی جان داده و ده ها هزار عراقی در مشکلات فرقه گرایی دست و گریبان شدند.

جنرال بابکر زابری لوی درستیز اردوی عراق
جنرال بابکر زابری لوی درستیز اردوی عراق

بابکر زابری لوی درستیز اردوی عراق گفت که کشورش با توافقنامه و روابط ستراتیژیکی که با ایالات متحده دارد، از تهدیدات خارجی ترس و هراسی ندارد.

"ترسی ندارم به خاطریکه ما روابط ستراتیژیک با ایالات متحده داریم و توافقنامۀ را با ناتو به امضا رسانیده ایم. آنان طی هشت سال گذشته در ساختار اردوی عراق سرسختانه کار کردند. مشکلات زیادی را پذیرفتیم و چند مشکل دیگر نیز باقی مانده است. پولیس و اردوی عراق آماده اند تا مسئولیت امنیتی کشور شان را بر عهده گیرند."

ماموریت تربیوی ناتو در عراق در سال 2004 با تقاضای حکومت انتقالی آنکشور آغاز شده بود تا تسهیلات آموزشی و مشاورتی را برای نیرو های امنیتی عراق فراهم سازد.

XS
SM
MD
LG