لینک های دسترسی

ناتو از فیصله های جرگه مشورتی حمایت اعلان نمود


مسوولان ملکی ناتو درافغانستان میگویند آنچه را که جرگه مشورتی صلح فیصله نموده است تا جاییکه از توان این سازمان خارج نباشد اجرا نموده و از آن حمایت مینماید .

تونی وایت نماینده مارک سیدویل امروز در کابل به خبرنگاران گفت ما دوشادوش دولت افغانستان در راستای اجرای فیصله های جرگه مشورتی کار خواهیم کرد.

آقای وایت در مورد چگونگی عملیات قندهار وزمان آغاز آن با توجه به فیصله های جرگه مشورتی صلح به تلویزیون آشنای صدای امریکا گفت:

XS
SM
MD
LG