لینک های دسترسی

Breaking News

تفاوت عملیات قندهار ومارجه در ماهیت واهمیت


تفاوت عملیات قندهار ومارجه در ماهیت واهمیت

گفته می شود عملیات نظامی برای پاکسازی قندهار و اطراف ان از وجود طالبان و شورشیان، تا ختم تابستان به تاخیر افتاده است.علت تاخیر این عملیات، ظاهراً عدم آمادگی و نبود نیروی کافی برای انجام این عملیات خاصل عنوان شده است.

اما کارشناسان سیاسی معتقد هستند که نیرو های ناتو به رهبری امریکا می خواهند قبل از اغاز عملیات نظامی در قندهار قبایل پشتون ساکن در قندهار روی یک سیستم سیاسی در شهر قندهار و اطراف ان به اجماع نظر دست یابند.

به گفته این کارشناسان قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی در قندهار و اطراف ان بین احمد ولی کرزی از قبیله پوپل زی و گل اغا شیرزی از قبیله بارکزی تقسیم شده است، که این سیستم سیاسی موجود باعث نارضایتی قبایل دیگر ساکن ولایت قندهار گردیده است و انان برای کسب اقتدار سیاسی، اقتصادی و نظامی، ناگزیر به همکاری با طالبان شده اند.

نوه کوبارن کارشناس سیاسی در انسیتوت صلح درواشنگتن در این مورد می گوید: "طالبان از این پیچده گی و تنش سیاسی قندهار به خوبی آگاهی دارند و ازاین موقع استفاده می کنند."

همچنین به باور کارشناسان اگر چه جنرال مک کریستل برای رسیدن به پیروزی در قندهار به احمد ولی کرزی و گل اغا شیرزی نیازمند است ولی هنوز این دو در راس هرم قدرت که متهم به فساد، تجارت و موادمخدر می باشند بعد از خاتمه عملیات، مانع بهبود وضعیت در ولایت قندهار خواهند شد.

بنظر می رسد انچه عملیات قندهار را از مارجه متمایز نموده است روابط پیچیده قبایل قندهار می باشد.

کارل فورسبرگ تحلیل گر سیاسی و نظامی ولایت قندهار در جواب سوالی که چه تفاوتهایی بین عملیات قندهار و مارجه وجود دارد گفت: " وضعیت سیاسی و نظامی قندهار بسیار پیچیده تر از مارجه می باشد، زیرا در قندهار طالبان قدرتمند و نیز شبکه حامی دولت کابل زیر نظر احمد والی کرزی فعال می باشد.هم اکنون این وضعیت مشکل بزرگی برای عملیات نظامی و پیروزی در قندهار بحساب می آید"

نوه کوبورن کارشناس سیاسی افغانستان در این مورد می گوید: "عملیات مارجه مشخصاً یک اقدام نظامی بود ولی عملیات قندهار مخلوط از فعالیت های ملکی و نظامی برخوردارمی باشد که دارای پیچیده گی بیشتر می باشد و طالبان از این پیچیده گی بهره می گیرند. به عقیده وی کابل - واشنگتن نیز به وضعیت پیچیده گی قندهار پی برده اند.

او همچنان اضافه نمود: " تنها انجام عملیات نظامی در قندهار موفقیت امیز نخواهد بود. قبل از ان باید با تحلیل گران سیاسی در امور افغانستان، متنفذین قومی مشوره و مذاکره صورت گرفته و بعداً با در نظر داشت دست آورد های این مذاکره به عملیات نظامی پرداخت.

کارشناسان که از نزدیگ وضعیت سیاسی و نظامی قندهار را مطالعه می نمایند معتقدند که نیروهای ناتو به رهبری امریکا برای نابودی گروه دهشت افگن طالبان در قندهار نه تنها به عملیات نظامی بلکه به ایجاد مکانیزم سیاسی سالم که باعث جلب اعتماد مردم منطقه خصوصاً بعد از پیروزی نظامی منجر شود نیاز مبرم دارند.

همچنین کارشناسان سیاسی و نظامی افغانستان اضافه می نمایند که پیروزی در قندهار که بعنوان مرکز اصلی و پایگاه سنتی طالبان محسوب می شود، ضربه بزرگی را بر روحیه طالبان در تمام منطقه وارد خواهد کرد.

بنظر می رسد نیروهای ناتو بیش از اغاز عملیات تهاجمی وسیع شان نیازمند به یافتن شریکی قابل اعتماد در قندهار می باشد، شریکی که بتواند اعتماد و رضایت مردم را جلب نموده و مردم را در حمایت از صلح و ارامش تشویق نماید.

XS
SM
MD
LG