لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان موضوع مورد بحث در کنفرانس سران ناتو


افغانستان موضوع مورد بحث در کنفرانس سران ناتو
افغانستان موضوع مورد بحث در کنفرانس سران ناتو

وزیر دفاع جدید فرانسه هشدار میدهد که افغانستان برای قوای ائتلاف به مثابۀ یک "دام" میباشد.

الین ژوپ به رادیو یک اروپا گفت میخواهد خروج عساکر فرانسوی را آغاز نموده، و امکان کاهش قابل ملاحظۀ قوای ائتلاف را در جلسۀ سران ناتو مورد بحث قرار دهد.

درعین حال، مأمور ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید قوای ائتلاف شاید در بعضی مناطق، فراتر از سال 2014 نیز مشغول عملیات محاربوی باشند.

مارک سدویل به روز چهارشنبه در کابل گفت که روند واگذاری مسئولیت به افغان ها شاید تا سال 2015 و یا فراتر از آن تکمیل شود.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان 2014 را بحیث تأریخی تعین نموده که افغان ها مسئولیت مکمل امنیتی را از قوای خارجی به عهده گیرند.

آقای سدویل سال 2014 را نکتۀ انحنا تعین نمود که نحوۀ مأموریت تغیر خواهد خورد.

این بیانات آخرین اشارۀ میباشد که باوجود طرح های کاهش حضور نظامی، ایالات متحده و متحدین آن حضور قابل ملاحظۀ نظامی در افغانستان باقی خواهد ماند.

این خبر در حالی نشر میشود که کابل و واشنگتن کشیدگی اخیر در روابط را در مورد فنون رزمی علیه طالبان کم اهمیت جلوه میدهند.

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده به روز سه شنبه انتقادات اخیر رئیس جمهور افغانستان از عملیات ناتو و امریکا را محض خستگی و خشم وی از سال های جنگ عنوان کرد.

وزیر دفاع ایالات متحده به روزنامۀ وال ستریت ژورنال گفت که او و رئیس جمهور افغانستان اکنون میخواهند مرحلۀ محاربه را پشت سر گذاشته، بر انکشافات تمرکز نمایند.

از سوی دیگر، کانادا به روز سه شنبه تائید نمود که بعد از ختم مأموریت محاربوی در سال 2011، در حدود 950 مربی نظامی و عساکر حمایوی در افغانستان باقی خواهند ماند.

XS
SM
MD
LG