لینک های دسترسی

Breaking News

ساخت پارک های صنعتی برای قالین افغانستان


وزارت تجارت افغانستان از ایجاد سه پارک صنعتی در کابل، ننگرهار و جوزجان خبر میدهد و می گوید که این پارک ها به هدف تقویت و رشد صنعت قالین و صادرات آن به بازار های خارجی ساخته می شود.

وزارت تجارت می گوید برای فراهم کردن برخی سهولت ها و رشد صنعت قالین دو پارک صنعتی جدید را در ولایات ننگرهار و جوزجان می سازند.

مزمل شینواری، معین تجارتی وزارت تجارت به صدای امریکا گفت کار ساختمانی این پارک ها آغاز شده و در سال آیند زمین ها و نمرات رهایشی نیز در این پارک ها برای تاجران قالین توزیع خواهد شد.

حکومت افغانستان در حالی از ایجاد پارک های صنعتی برای رشد و تقویت صنعت قالین افغانی خبر می دهد که تاجران افغان با انتقاد از عدم توجه دولت بخاطر بازاریابی و فراهم کردن سهولت ها در این زمینه شکایت دارند.

مال افغانستان، نشان پاکستان
جاجی محمد نبی، رئیس فرش زینت می گوید در اثر بی توجهی دولت ۹۵ در صد قالین افغانی از طریق پاکستان به بازار های جهانی عرضه میشود. او افزود "مشکل عمده ما این است که در ده سال دولت همکاری نکرده، ما باربار با مقامات مشکلات را مطرح کردیم، قالین های ما ۹۵ در صد پاکستان می رود، در آنجا شستشو می شود بعداً به نام مید این پاکستان به اروپا و امریکا فروخته میشود، بدبختانه نفع اصلی را پاکستانی ها برداشت می کنند."

رئیس فرش زینت می گوید که با این که تاجران افغان تلاش میکنند که قالین های افغانی را با مارک و نام افغانستان در بازار های جهانی عرضه کنند اما با سهولیت های که تاجران پاکستانی دارند و میتوانند این قالین ها را در بازار عرضه کنند تاجران افغان در رقابت با تجار پاکستانی شکست می خورند.

کاهش صادرت قالین افغانی
در این حال مقامات وزارت تجارت می گویند بروز کاهش در صادرات قالین باعث نگرانی این وزارت نیز بوده و از همین رو پیشنهادات مشخصی را برای تقویت صادرات قالین افغانی به کمیته اقتصادی شورای وزیران سپرده اند.

معین وزارت تجارت گفت که این پیشنهادات از سوی کمیته اقتصادی شورای وزیران نهایی شده که ایجاد یک پارک صنعتی در کابل برای تقویت صادرات قالین نیز در آن شامل است.

مزمل شینواری می گوید که وضع تعرفه های بلندتر بر واردات قالین که از کشور های ایران، پاکستان، چین و ترکیه به افغانستان می آید و راه اندازی نمایشگاه های قالین برای معرفی و بازاریابی برای قالین افغانی از جمله پیشنهاداتی دیگری است که از سوی کمیته اقتصادی شورای وزیران نهایی شده است.

معین وزارت تجارت گفت که به اساس این پیشنهادات از اتشه های افغانستان در خارج نیز خواسته خواهد شد تا بخاطر عرضه قالین های افغانی در خارج بازار یابی کنند.
XS
SM
MD
LG