لینک های دسترسی

Breaking News

نظرسنجی؛ گفتگوهای صلح ناکام است


این نظرسنجی از اول ماه میزان تا اواخر حوت در پانزده ولایت که ۱۵۴۰ نفر شامل آن است انجام شده است.
این نظرسنجی از اول ماه میزان تا اواخر حوت در پانزده ولایت که ۱۵۴۰ نفر شامل آن است انجام شده است.

انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان امروز یک نظرسنجی تازه را دربارۀ نگرش‌ و برداشت‌ مردم افغانستان از گفتگوهای صلح دولت با طالبان در بیش از ۶۰ صفحه منتشر کرد که نشان‌دهندۀ عدم رضایت مصاحبه‌شونده‌گان است.

به گفتۀ مسؤولان این انستیتوت، این نظرسنجی یک تحقیق توصیفی ـ کاربردی است که از لحاظ نوع روش، پیمایشی می‌باشد و برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر تحقیق، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.

این نظرسنجی از اول ماه میزان تا اواخر حوت در پانزده ولایت افغانستان شامل، کابل، هرات، بلخ، قندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، کندوز، ننگرهار، جوزجان، غور، زابل، هلمند و پکتیا و غزنی انجام شده که ۱۵۴۰ نفر شامل آن است.

بر اساس آمار ارائه شده، ۷۰.۶ فیصد پاسخ دهنده‌گان معتقدند گفتگوهای صلح دولت با طالبان «ناکام بوده» است. ۲۱.۵فیصد دیگر نیز عقیده داشته‌اند که «تا حدودی موفق بوده» است. به طور متوسط پاسخ دهنده‌گان (۱۵۴۰ نفر) میزان موفقیت حکومت وحدت ملی در برقراری صلح را ۲۸.۶۱ فیصد می‌دانند.

سید حسین کریمی یکی از محققان انستیتوت مطالعات استراتیژیک هنگام ارائه این نظرسنجی گفت "تقریباً ۴۸ فیصد پاسخ دهنده‌گان بر این عقیده‌اند که «پاکستان و کشورهای منطقه» بیشترین سود را از جنگ و ناامنی افغانستان می‌برند. «آمریکا و کشورهای غربی» با ۲۰ فیصد و «دولت‌مردان فاسد» با تقریباً ۱۷ فیصد در ردة دوم و سوم قرار دارند."

از سوی دیگر ۳۳،۶ فیصد پاسخ دهنده‌گان معتقدند که «دخالت کشورهای همسایه و منطقه» عامل اصلی ناکامی گفتگوهای صلح دولت با طالبان است. تقریباً 31 فیصد پاسخ دهنده‌گان معتقدند «ضعف دولت افغانستان» عامل ناکامی است. نزدیک به ۱۴ فیصد پاسخ دهنده‌گان «دخالت آمریکا و کشورهای غربی» را عامل ناکامی دانسته‌اند. و از دید ۹.۴ فیصد پاسخ دهنده‌گان هم «سهیم نبودن مردم در مذاکرات صلح» عامل ناکامی معرفی شده است.

به گفتۀ کریمی، در این نظرسنجی اکثریت پاسخ دهنده‌گان (۷۰.۷ فیصد) معتقدند که «مقامات دولت دربارة صلح با طالبان وحدت نظر ندارند». تقریباً ۸۶ فیصد دیگر اهمیت نقش مردم در برقراری صلح را خیلی زیاد (۵۴.۴ فیصد) و زیاد (۳۱.۴ فیصد) متصور شده‌اند.

اما در بخش زنان؛ تقریباً ۶۲ فیصد پاسخ دهنده‌گان اهمیت نقش زنان در برقراری صلح را زیاد و اما نزدیک به ۱۰ فیصد دیگر معتقدند که نقش زنان در برقراری صلح «هیچ مهم نیست».

دیدگاه شورای عالی صلح

شورای عالی صلح افغانستان از ارائه این نظرسنجی استقبال می‌کند و می‌گوید که یافته‌های آن، آنان را در برنامه‌ریزی‌ها کمک خواهد کرد.

حبیبه سرابی یکی از معاونین شورای عالی صلح هنگام ارائه این نظرسنجی گفت که این نظرسنجی به وقت مناسب نشر شد؛ زیرا رهبری شورای عالی صلح در نظر دارد که کارکردهای گذشتۀ شورای عالی صلح را مرور کند و روی آوردن اصلاحات بیشتر دقت کند.

او گفت "ما می‌توانیم از این نتیجه تحقیق استفاده بسیار بهینه کنیم و در ساختار و استراتیژیی شورای عالی صلح که قرار است به وجود بیاید، این را در نظر بگیریم."

خانم سرابی افزود که نظر به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در مورد نقش زنان در صلح و امنیت است، روی نقش زنان تأکید بسیار صورت گرفته و به همین اساس یک تن از خانم‌ها در ترکیب رهبری شورای عالی صلح توظیف گردید.

این نظرسنجی زمانی نشر می‌شود که برخلاف توافق نشست چهارجانبه، در هفتۀ اول ماه مارچ گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در اسلام‌آباد صورت نگرفت و هنوز هم تاریخی برای این مذاکرات تعیین نشده است.

هرچند حکومت افغانستان می‌پذیرد گفتگوهای صلح با کندی پیش می‌رود؛ اما هنوز هم به گفتگوهای صلح امیدوار است.

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه آماده‌گی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای گفتگوهای صلح با حکومت را در این روند گام مهم می‌خواند و از تمام گروه‌های مخالف مسلح می‌خواهد که به پروسۀ صلح یکجا شوند.

XS
SM
MD
LG