لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز و واشنگتن پست: بررسی حادثه کشته شدن یک امریکایی درکابل


نیویورک تایمز و واشنگتن پست: بررسی حادثه کشته شدن یک امریکایی درکابل

روزنامه های امریکا درشماره های امروزشان واقعه اخیر تیراندازی را در الحاقیه سفارت امریکا بازتاب داده اند.

روزنامه نیویارک تایمز می نویسد، فرد افغانی که از جانب امریکا استخدام شده بود، امروز یک فرد امریکایی را کشته و یک امریکایی دیگر را زخمی ساخت. شخص حمله کننده نیز کشته شده است و تا هنوز انگیزه این قتل بخوبی واضح نشده و تحقیقات جریان دارد.

به نوشته روزنامه این حادثه در شب اتفاق افتاده وکسانی که دراطراف این ساحه قراردارند اطلاع دادند که انها صدای ماشین دار را شنیدند. این تعمیر که سابق در آن هوتل آریانا قرارداشت و ازجانب استخبارات مرکزی امریکا مورد استفاده قرار می گرفت درهمسایگی ارگ ریاست جمهوری قراردارد. شخصیکه به قتل رسیده است معلوم نیست عضو سی آی ای بوده یا کدام قراردادی می باشد.

روزنامه می نویسد سی آی ای شمار محدودی تلفات درجنگ افغانستان داده است و بعد ازواقعه ٢٠٠٩ که در ان یک فرد انتحاری درساختمانی درخوست داخل شده و هفت تن ازاعضای این اداره را به قتل رسانید، این واقعه مهم دیگر است. این واقعه به تعقیب حمله به سفارت امریکا و قتل برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح درکابل صورت می گیرد که سبب نگرانی شده است.

انعکاس حادثه شلیک اسلحه در 'واشنگتن پست'

واشنگتن پست نیز درین مورد مطلبی نوشته است و می افزاید شخصی که قاتل محسوب می شود به تنهایی عمل کرده است و کدام همراهی نداشته است. این مطلب را نطاق سفارت امریکا درکابل بیان داشت. او علاوه کرده است که انگیزه این قتل به خوبی معلوم نشده است.

روزنامه می نویسد حملات زنجیره ای اخیر برسفارت وقتل ربانی که با چه اسانی صورت می گیرد سبب نگرانی همگان گردیده است زیرا در گذشته کابل بسیارمحفوظ وانمود می شد.

روزنامه می نویسد که به تعقیب این حمله فرد قاتل از پا در آورده شده و سفارت به کارهای یومیه اش دوباره آغاز کرده است.

روزنامه می نویسد واقعه روزیکشنبه یگانه واقعه خشونت بین افراد امریکایی و مامورین استخدام شده ازجانب امریکا می باشد که رخ میدهد.

XS
SM
MD
LG