لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز: 'ارزیابی ناتو به عقب نشینی طالبان تاکید دارد'


نیویورک تایمز: 'ارزیابی ناتو به عقب نشینی طالبان تاکید دارد'
نیویورک تایمز: 'ارزیابی ناتو به عقب نشینی طالبان تاکید دارد'

"ارزیابی ناتو به عقب نشینی طالبان تاکید دارد" این مطلب در شماره پانزدهم اکتوبر روزنامۀ نیویارک تایمز به نشر رسیده است.

در این مطلب آمده است که با وجود ازدیاد قتل ها درین اواخر و دوام کشتار افراد غیر نظامی، مأمورین ناتو به روز شنبه در افغانستان بیان داشتند که آنها تحرک شورشیان طالب را در هم شکسته و حتی به عقب برگردانده اند.

روزنامه می نویسد که این ادعای ناتو تا حال یک خوشبینی تلقی شده است، زیرا ارزیابی مأمورین افغان و مؤسسات بین المللی از جمله ملل متحد، نتایج بر عکسی را وا نمود می سازد.

مطلب می افزاید، درحالیکه ایالات متحده امریکا قصد دارد تا پایان سال روان ۱۰ هزار و تا ماه اکتوبر سال اینده ٢٣ هزار عسکر دیگر خود را از افغانستان خارج سازد، سوال دقت در مورد ادعای موفقیت های ناتو مطرح می شود.

روزنامه به کار برد اصطلاحاتی چون "توقف داده شده" و "مسدود شده" اشاره می کند که قوماندان های ارشد ناتو همواره از آن در بحث جنبش و تحرک طالبان کار می گیرند. از جمله یکی هم اظهارات دیوید پترییس، جنرال متقاعد و قوماندان اسبق قوای بین المللی در افغانستان است که در ماه مارچ گذشته ادعا کرده بود که ناتو، پیشرفت های طالبان را توقف داده و حتی درتمام کشور آن را بر عکس ساخته است.

نیویارک تایمز می نویسد که حملات تا اواخر ماه سپتمبر امسال در مقایسه با عین زمان در سال گذشته به میزان ۲۶ در صد کاهش یافته است.

روزنامه این ادعای ناتو را با ارقام نشر شده از سوی ملل متحد مقایسه می کند که در آن از افزایش ۳۹ در صدی حملات در سال روان در تناسب با سال قبل سخن به میان آمده است، اما مقامات ناتو می گویند که بر ارقام ارایه شدۀ خود باور کامل دارند. اما تا آنجا که این بحث به افغان ها مربوط می شود، آنها مدعی اند که حملات اخیربرسفارت امریکا و قتل برهان الدین ربانی، همه دال بر ازدیاد خشونت می باشد.

XS
SM
MD
LG