لینک های دسترسی

Breaking News

لاس انجلس تایمز از قول پنیتا: ما در افغانستان به راه درستی روانیم


لاس انجلس تایمز از قول پنیتا: ما در افغانستان به راه درستی روانیم
لاس انجلس تایمز از قول پنیتا: ما در افغانستان به راه درستی روانیم

وزیر دفاع امریکا درافغانستان پیشرفت ها را مشاهده می کند. این مطلب را روزنامه لاس انجلس تایمز درشماره اخیرش به نشر سپرده و از قول لیون پنیتا می نویسد: ما در افغانستان براه درستی روانیم و ما در شرف بردن این جنگ دشوار می باشیم.

لاس انجلس تایمز به ادامه مطلب می نویسد که پنیتا این مطلب را درحین دیدار با عساکر امریکایی دریکی ازپایگاهای عساکر امریکایی درنزدیکی شرنه که درمرز با پاکستان قراردارد بیان داشته است.

روزنامه می گوید درگذشته هیچ یک از مقامات عالی رتبه امریکا تا این حد این موضوع را به صراحت نگفته بودند چون انها می دانند که انها با یک دشمن سرسخت درافغانستان روبرو اند که درساحه وسیع خاک افغانستان فعالیت دارد و حملات مرگباری را درافغانستان انجام می دهند و دراین میان تعداد زیادی از ملکی ها همه روزه به قتل میرسند.

لاس انجلس تایمزمی نویسد که سال گذشته این مطلب را وزیر دفاع اسبق امریکا رابرت گیتس نیز گفته بود. اما از سخنان برخی از عساکر امریکا یی چنین بر می اید که انها ازسخنان پنیتا زیاد قانع نیستند زیرا دردیدار شان با وزیر دفاع امریکا ازوی در مورد این که با برامدن عساکر امریکا ایا حکومت افغانستان پایدار باقی خواهد ماند، ایا پاکستان به کمک خویش به شورشیان که برضد ناتو وعساکر افغان می جنگند دوام خواهد داد یا خیر.

روزنامه می نویسد ، پنیتا به انها گفت که امریکا به هیج وجه افغانستان را تنها نمی گذارد زیرا خونهای پربهایی دراین سرزمین ریخته اند .

درین روزنامه مطلب دیگری نیز به ارتباط افغانستان و امریکا به نشررسیده است که می گوید از سال اینده نقش عساکر امریکا درافغانستان تغیر کرده و ازحالت محاربوی به صورت مشوره دهند خواهد بود. زیرا این کار به عساکر افغانستان این امکان را خواهد داد تا مستقلانه از کشورشان دفاع نمایند.

روزنامه ازقول جنرال جان الن قوماندان قوتهای ناتوو امریکا درافغانستان می نویسد که قطعات کوچک عساکر امریکایی به حیث مشاورین با عساکر افغانستان یکجا شده انها را دردفاع از کشورشان یاری خواهند رسانید.

روزنامه می گوید که قصر سفید ازین تغیر درتکتیک استقبال نموده است و دلیل اینست که سال اینده درامریکا انتخابات صورت می گیرد و خروج قوای امریکایی ازافغانستان درموفقیت اوباما برای باردوم نقش خواهد داشت. اما روزنامه بازهم ابراز نگرانی می کند که حالات افغانستان ایجاب اینکار را نمی کند چون هنوز شورشیان افغانستان می توانند مشکلات زیادی را بوجود اورند.

XS
SM
MD
LG