لینک های دسترسی

تفکیک دو شرط حامدکرزی روی موافقتنامه شراکت استراتژیک با امریکا

  • محمد احمدی - واشنگتن

تفکیک دو شرط حامدکرزی روی موافقتنامه شراکت استراتژیک با امریکا

روزنامه واشنگتن پست در شماره پنجشنبه نوشته است افغانستان و ایالات متحده درصدد تفکیک بحث چگونگی انتقال اداره توقیف گاه تحت اداره امریکا و حملات شب هنگام، از مذاکرات موافقتنامه شراکت ستراتژیک است.

به نوشته واشنگتن پست، توقع می رود این موافقت نامه زمینه باقی ماندن چندین هزار عسکر در افغانستان را به خاطر آموزش قوای افغان و کمک به عملیات ضد دهشت افگنی فراهم کند.

روزنامه می نویسد این موافقت نامه وضعیت قانونی قوای باقی مانده درافغانستان را ترسیم می کند که قوانین عملیات شان و مکان استقرار آنها شامل موافقت نامه شراکت ستراتژیک است.

واشنگتن پست می نویسد این توافقنامه برای اطمینان دهی به افغان ها مهم دیده می شود، اینکه ایالات متحده درنظر ندارد افغانستان را ترک کند، حتی اگر عساکر امریکایی کاهش یابد و بودجه امداد آن قطع شود.

روزنامه علاوه می کند که دوجانب امیدوارند روی مسایل مختلف چگونگی عملیات عساکر امریکایی درافغانستان به نتیجه برسند.

روزنامه با اشاره به تقاضای حامدکرزی، رئیس جمهور افغانستان مبنی بر تقاضا به تحویل دهی کنترول توقیف گاه ها به افغان ها و پایان دادن حملات شب هنگام به حیث شروط امضای توافقنامه استراتژیک و تاکید اداره اوباما به رد آن تقاضا نوشته است که این بن بست مسیر توافقنامه یی را که دوجانب می خواهند تا ماه می، قبل از جلسه ناتو در شیکاگو امضا کنند، با انحراف از مسیر، تهدید می کند.

روزنامه از قول یک مقام آشنا در امر مذاکرات می نویسد هر دو حکومت برای شکستن این بن بست دراصول موافقت کردند که انتقال اداره توقیف گاه ها به افغان ها وتوقف عملیات شب هنگام به طور جداگانه به حیث مسایل کوتاه مدت بحث صورت گیرد.

واشنگتن پست نوشته است یک مقام ایالات متحده تایید کرده است که دو جانب تفکیک مذاکرات همزمان را بحث کرده اند. این مقام گفته است که لئون پینیتا، وزیرخارجه ایالات متحده در صورت لزوم به تفکیک مذاکرات موافقت خواهد کرد.

این مقام ایالات متحده همچنین به واشنگتن پست گفته است که پنیتا بحث جامع را برای یافتن راه حلی که شامل یک سند واحد شود ترجیح می دهد.

XS
SM
MD
LG