لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش در رقم قربانیان زلزلۀ زیلاند جدید


افزایش در رقم قربانیان زلزلۀ زیلاند جدید

مقامات می گویند آمار تلفات زلزله در زیلاند جدید به 144 تن افزایش یافته است این در حالیست که امید اندکی برای زنده یافتن بیشتر از 200 تنی که مفقود اعلام گردیده اند ، باقی مانده است .

دیف کلیف یک مقام پولیس به روز شنبه به خبرنگاران گفت او در مورد کسانیکه پس از زلزله روز سه شنبه تا هنوز مفقود می باشند ، نگرانی عمیق دارد.

موری مک کلی وزیر خارجه به روز جمعه گفت فعالیت عمله نجات به انجام نزدیک گردیده است . وی گفت وی خود را آماده نموده است تا به فامیل هایی در کشور های مختلف بدترین شکل خبر را ارسال بدارد.

XS
SM
MD
LG