لینک های دسترسی

افزایش در رقم قربانیان زلزلۀ زیلاند جدید


افزایش در رقم قربانیان زلزلۀ زیلاند جدید

مقامات می گویند آمار تلفات زلزله در زیلاند جدید به 144 تن افزایش یافته است این در حالیست که امید اندکی برای زنده یافتن بیشتر از 200 تنی که مفقود اعلام گردیده اند ، باقی مانده است .

دیف کلیف یک مقام پولیس به روز شنبه به خبرنگاران گفت او در مورد کسانیکه پس از زلزله روز سه شنبه تا هنوز مفقود می باشند ، نگرانی عمیق دارد.

موری مک کلی وزیر خارجه به روز جمعه گفت فعالیت عمله نجات به انجام نزدیک گردیده است . وی گفت وی خود را آماده نموده است تا به فامیل هایی در کشور های مختلف بدترین شکل خبر را ارسال بدارد.

XS
SM
MD
LG