لینک های دسترسی

Breaking News

برندگان جایزۀ نوبل طب ۲۰۱۹ معرفی شدند


جایزۀ نوبل طب به گونۀ مشترک به ویلیم کیلین و گریگ سمنزای امریکایی و پیتر رتکلیف بریتانیایی داده شده است.

اینکه سلول‌ها آکسیجن را چگونه حس کرده و در برابر سطوح مختلف آن واکنش نشان می‌دهند، از کشفیات این سه دانشمند خوانده شده است. این کشفیات راه را برای روش‌های جدید درمان کم خونی، سرطان و دیگر بیماری‌ها هموار می‌کند.

آقای کیلین استاد پوهنتون هاروارد، آقای گریک استاد پوهنتون جانس هاپکینز و آقای رتکلیف استاد پوهنتون آکسفورد جایزۀ نقدی ۹۱۸ هزار دالری را تقسیم خواهند کرد.

از سال ۱۹۰۱ تا کنون ۱۱۰ جایزۀ نوبل طب اعطا شده است.

کمیتۀ جوایز نوبل گفته است که این سه دانشمند دستگاه بیولوژیک بدن انسان را شناسایی کردند که چگونگی واکنش ژن‌ها را در برابر سطوح مختلف آکسیجن تنظیم می‌کند.

واکنش سلول‌های بدن به سطوح مختلف آکسیجن برای تولید کریوات سرخ خون، تولید رگ‌های جدید خون و تنظیم سیستم ایمنی بدن کلیدی پنداشته می‌شود.

جایزۀ نوبل طب سال ۲۰۱۸ به جیمز الیسن امریکایی از پوهنتون تکزاس و توسانو هونجو جاپانی از پوهنتون توکیو به خاطر کشفیات شان در مورد چگونگی عملکرد سیستم ایمنی بدن در برابر سرطان، داده شد.

قرار است برنده یا برندگان جایزۀ نوبل فزیک روز سه شنبه ۸ اکتوبر (۱۶ میزان) و جایزۀ نوبل کیمیا یک روز بعد از آن معرفی شوند.

همچنین برنده یا برندگان جایزۀ نوبل ادبیات سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به روز پنجشنبه و از جایزۀ صلح نوبل، روز جمعه معرفی می‌شوند. تفویض جایزۀ نوبل ادبیات ۲۰۱۸ به دلیل افتضاح بدرفتاری جنسی در کمیتۀ موظف آن اعطا نشد.

کمیتۀ جوایز نوبل در نظر دارد که برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد را به تاریخ ۱۴ اکتوبر اعلان کند.

جوایز نوبل در بخش علوم، سال‌ها پس از اختراعات و اکتشافات به دانشمندان داده می شود، زیرا داوران کمیتۀ جوایز نوبل منتظر می مانند تا ثابت شود که این اختراعات و اکتشافات از اعتبار علمی برخوردار بوده و ماندگار می‌باشد.

این تقاضای آلفرد نوبل، بنیانگذار جایزۀ نوبل، است که گفته بود جوایز باید به کسانی داده شود که خدمات آنان برای سال‌های پس از دریافت جایزه نیز بزرگترین سود را نصیب بشر کند.

جایزۀ نوبل در بخش های طب، فزیک، کیمیا، ادبیات و صلح به خواست الفرد نوبل، یک صنعتکار ثروتمند سویدنی و مخترع دینامیت ایجاد شد. نخستین جایزۀ نوبل در سال ۱۹۰۱ درست پنج سال پس از مرگ نوبل تفویض شد.

کمیتۀ جایزۀ نوبل یگانه کمیتۀ این نهاد است که به گونۀ منظم به دستآوردهای سالیان گذشته پاداش می دهد. بنابر درخواست نوبل، این جایزه باید "به شخصی داده شود که بیشترین و بهترین خدمت را برای ایجاد اخوت و برادری میان ملت‌ها، محو یا کاهش نبردهای مسلحانه و تامین و ترویج همایش صلح انجام داده باشد."

XS
SM
MD
LG