لینک های دسترسی

Breaking News

هفتادمین سالگرد فرود پراشوت بازان متفقین در نورماندی


طیاره دی سی ۳ داگلاس، بخشی از تاریخچه روز فرود آمدن در سواحل نورماندی بوده و در جمع طیاره هایست که به مجموع آنها داکوتا می گفتند. این طیاره دو بار به تاریخ ششم ماه جون سال ۱۹۴۴ بر فراز نورماندی پرواز کرده و پراشوت بازان را در عقب خط دشمن رسانیده بود.

در هفتادمین سالگرد از این روز این طیاره یک بار دیگر بر فراز نورماندی به پرواز در آمد.

در زمان جنگ پراشوت ها شکل دایره یی را داشت و با سرعت زیاد به جانب زمین پایین می شد که برای فرود آمدن در میدان نبرد مناسب بود اما مهارت زیاد بکار داشت. اما پراشوت های امروزه شکل مستطیل را دارد و به سرعت پایین نمی آید.

بن ڤان بورن، عضو گروه پراشوت بازان نیروی هوایی ایالات متحده می گوید که بسیار دشوار است تا شجاعت این مردان را که ۷۰ سال قبل در وسط کارزار جنگ فرود آمدند، مجسم کنند.

آقای بورن گفت که "توپخانه ضد هوایی دشمن در این منطقه شدید فعال بود و یک بسیار خصمانه وجود داشت اما این افراد هر روز داوطلب برای پرواز میشدند."
جیروم اوورت، یکی از دیگر از پراشوت بازان میگوید تجربه که آنان در این مراسم آموختند، بی سابقه بود. او گفت "من کمی نگران هستم. اما این طبیعی است که قبل از پرش مضطرب بود."

اوورت می گوید هدف او در سهم گیری در این پرش، ارج گذاری بر کسانی بود که در روز فرود آمدن نیروهای متفقین در نورماندی جنگیده بودند.

جاک هوتن، ۸۹ ساله، برای بار دوم با پراشوت بر سواحل نورماندی فرود آمد، اما این پرش با پرش قبلی که ۷۰ سال پیش بود، تفاوت زیاد داشت و کسی بر او فیر نمی کرد. به محص این که هوتن، که یکی از سربازان پیشین نیروی هوایی بریتانیه است بر زمین فرود آمد کلاه قرمز خود را که نشانی از شجاعت اوست بر سر نهاد و شهزاده چارلز، فرزند ملکه بریتانیه به استقبالش شتافت.

در حدود ۱۳ هزار پراشوت باز امریکایی در صبحدم ۶ جون سال ۱۹۴۴ بر سواحل نورماندی فرود آمده و در ساحه پراکنده شده و یک قوای حمایتی قوی را برای سربازانیکه با کشتی در این سواحل پیاده شدند، فراهم کردند.

طیاره های داکوتا که در این عملیات سهیم بودند نیز برای پیروزی متحدین در جنگ جهانی دوم نقش برجسته داشت. به صد ها طیاره در روز فرود آمدن نیروهای متفقین در نورماندی به پرواز درآمده بودند.

گزارش: هنری ردجول، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه: ژیلا سمیع
XS
SM
MD
LG