لینک های دسترسی

Breaking News

مرگ رهبر کوریای شمالی


مرگ رهبر کوریای شمالی

بعد از مرگ کیم یونگ ایل، پسرش کیم یونگ اون فوراً بر اریکۀ قدرت نشست.

کیم یونگ ایل سال گذشته پسرش را به رتبۀ سترجنرالی ترفیع داد.

در جریان سال گذشته ، کیم یونگ اون در چندین سفر به سراسر کوریای شمالی، پدرش را همراهی کرد. طبق گزارشات موصله، وی خود را در سیاست های داخلی و خارجی آن کشور شامل ساخت.

گمان میرود که وی 28 سال داشته باشد، ولی اینکه تاریخ تولد وی چه است، مادرش چه کسی بوده و از کدام حالت مدنی برخوردار است، معلومات در دست نیست.

گمان میرود که وی بشمول آلمانی و انگلیسی به چندین لسان دیگر نیز صحبت کرده میتواند و تحصیلاتش را در سویس به سر رسانیده است.

XS
SM
MD
LG