لینک های دسترسی

Breaking News

توقف متهم حملات ناروی برای هشت هفتۀ دیگر


توقف متهم حملات ناروی برای هشت هفتۀ دیگر
توقف متهم حملات ناروی برای هشت هفتۀ دیگر

یک محکمۀ اسلو فیصله نمود که اندریس بیرنگ برایویک فردی که به هلاکت افراد بیگناه اعتراف نموده، قبل از محاکمه باید برای هشت هفتۀ دیگر در توقیف قرار گیرد که چهار هفتۀ آن حبس تجریدی است.

قاضی محکمه این فیصله را روز دوشنبه بعد از استماعیۀ پشت در های بسته با حضور این افراطی راست گرا اعلان کرد. آژانس خبر رسانی فرانسه گزارش داد که قاضی محکمه به خاطر امکان از بین بردن شواهد و تماس با زندانیان دیگر، برایویک باید در حبس تجریدی قرار گیرد.

پولیس معتقد است که برایویک به تنهایی بم را در خارج دفاتر حکومتی در اسلو انفجار داد و در یک جزیره در خارج مرکز ناوری به گلوله باری پرداخت. اما مقامات تا هنوز امکان مساعدت دیگران را با وی تحت غور قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG