لینک های دسترسی

Breaking News

ابهام سیاسی در افغانستان سرمایه را فرار می دهد


مسئولین اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان می گویند که عدم امضای توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی و پیچیدگی اوضاع سیاسی افغانستان باعث فرار سرمایه از این کشور شده است.

مسئولین انجمن بانک ها همچنان می گویند که سطح اخذ قرضه های بانکی از دو سال به این طرف به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است.

مسئولین اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان می گویند فضای به وجود آمده سیاسی، عدم اطمینان از آینده و به خصوص عدم امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن باعث فرار سرمایه ها از افغانستان شده و سطح تقاضا برای اخذ قرضه بطور قابل ملاحظه پائین آمده است.

خلیل صدیق رئیس اتحادیه بانک های افغانستان، که امروز در مراسمی معرفی سیستم ثبت اعتبارات عامه صحبت میکرد گفت سطح استفاده از سهولت های قرضه از سال ۲۰۱۱ به این طرف که به حدود ۸۵ در صد می رسد تا ۶۴ در صد پایین آمده است.

او این موضوع را هشدار دهنده و یک خطر جدی تلقی می کند و از سیاستمداران افغانستان می خواهد که با در نظرداشت منافع مردم افغانستان گام بردارند زیرا "سطح استفاده از قروض بانکی از ۸۰ تا ۸۵ فیصد در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ۶۴ و ۶۳ فیصد پایین آمده، این واقعاً یک خطر است، این نشان می دهد که به همان آندازه فعالیت های اقتصادی را پایین می آورد."

مسئولین بانک مرکزی تاثیرات اوضاع سیاسی بر بازار و تاثیر منفی آن بر ارزش نرخ افغانی را تایید می کنند اما می گویند منابع کافی بخاطر با ثبات نگه داشتن نرخ پول افغانی در اختیار دارند.

اهمیت قرارداد امنیتی

خان افضل هده وال معاون بانک مرکزی در مراسم معرفی سیستم ثبت اعتبارات عامه در این مورد گفت "پیمان امنیتی پیمان مهمی است در صورتیکه به شرایط افغانستان باشد، تشویشی که شما دارید و وقتی که میگوید این برای اقتصاد افغانستان مهم است بلی مهم است، به شرایط افغانستان، وقتی که به شرایط منفی افغانستان باشد هیچ مهم نیست."

بلند رفتن نرخ دالر در مقابل پول افغانی در ماه های اخیر از دیگر مسایل قابل بحث و نگران کننده درافغانستان بوده است، طوریکه در این اواخر یک دالر امریکایی تا بیش از ۵۸ افغانی خرید و فروش شده است.

اما مسئولین بانک مرکزی می گویند در نتیجه تلاش های بانک مرکزی نرخ دالر امروز دو شنبه در بازار های افغانستان پایین آمده طوریکه یک دالر امریکایی تا حدود ۵۶.۵۰ پول به فروش می رسید.

دلیل این کاهش عرضه دالر از سوی بانک مرکزی در بازار ها گفته شده است.

بانک مرکزی همچنان امروز مرحله اول سیستم ثبت اعتبارات عامه را افتتاح کرد.

مسئولین بانک مرکزی می گویند این سیستم را به منظور ایجاد سهولت درسیستم قرضه دهی و مصوون ساختن قرضه ها در افغانستان تطبیق می کنند و تمام بانک ها و قرضه گیرنده ها مکلف اند که این سیستم را رعایت کنند.

به اساس معلومات مسئولین بانک مرکزی در این سیستم، هویت، شهرت و اعتبارات مشتریان یا قرضه گیرنده ها ثبت می شود و به این شیوه مصوونیت و شفافیت بیشتری برای قرضه های داده شده از سوی بانک ها به وجود خواهد آمد.

سرنوشت کابل بانک

از سوی دیگر مقامات وزارت مالیه افغانستان می گویند از میان چهار شرکت که علاقمند خریداری کابل بانک نو بودند دو شرکت پیشنهادات خود را امروز به این وزارت ارایه کرده است.

کورکپیتال و سی بی جی آی از جمله شرکت های اند که پیشنهادات شان را بخاطر خریداری کابل بانک به وزارت مالیه سپرده اند.

کابل بانک از اولین بانک های خصوصی افغانستان بود که در نتیجه عدم شفافیت قرضه ها و فساد مالی از بین رفت.

وزارت مالیه افغانستان اکنون تلاش دارد که بخشی از قرضه های حیف و میل شده کابل بانک را از طریق خصوصی سازی کابل بانک نو که بخش تصفیه شده کابل بانک است و فروش جایداد های این بانک حصول کند.
XS
SM
MD
LG