لینک های دسترسی

اعلام خروج عساکر امریکایی از افغانستان


اعلام خروج عساکر امریکایی از افغانستان

قصر سفید میگوید رئیس جمهور براک اوباما قرار است تصمیم خویش را روی تعداد و فاصلۀ زمانی خروج عساکر ایالات متحده از افغانستان به روز چهارشنبه اعلام کند.

این اعلامیه زمانی صورت میگیرد که خستگی از جنگ افغانستان میان شهروندان ایالات متحده در حال افزایش بوده و نگرانی ها در رابطه با امریکایی های که جان خود را از دست داده و تاثیرات ناگوار جنگ روی اقتصاد ایالات متحده وارد آمده است، وجود دارد.

آقای اوباما در ماه دسمبر سال 2009 درست زمانیکه ستراتیژی خود را در بارۀ افغانستان ایراد مینمود، ماه جولای سال 2011 را ماه آغاز خروج عساکر ایالات متحده از افغانستان خواند.

XS
SM
MD
LG