لینک های دسترسی

پنج هزار عسکر امریکایی طی چند ماه افغانستان را ترک می کنند


پنج هزار عسکر امریکایی طی چند ماه افغانستان را ترک می کنند

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قرار است صبح روز پنجشنبه به وقت کابل، طرح خویش برای آغاز خروج عساکر امریکایی از افغانستان را اعلام نماید.

مامورین وزارت دفاع امریکا میگویند آقای اوباما خروج پنج هزار عسکر را در چند ماه آینده از افغانستان اعلام خواهد نمود. و پنج هزار دیگر تا ختم سال ۲۰۱۱ آن کشور را ترک خواهند گفت.

و اما جی کارنی سخنگوی قصر سفید روز سه شنبه گفت رئیس جمهور اوباما تشریح خواهد نمود که خروج عساکر شامل تغییر در ستراتیژی نخواهد بود که وی آن را در سال ۲۰۰۹ اعلان نموده بود.

در سخنرانی سال ۲۰۰۹ در اکادمی نظامی نیویارک رئیس جمهور اباما گفت، این ستراتیژی، نتیجۀ کامیابی در جنگ بدست خواهد آورد.

XS
SM
MD
LG