لینک های دسترسی

اوباما لایحه مبلغ شش صد ملیون دالر برای امنیت سرحدات را امضا میکند


اوباما لایحه مبلغ شش صد ملیون دالر برای امنیت سرحدات را امضا میکند

قرار است براک اوباما، رئیس جمهور امریکا لایحه مبلغ شش صد ملیون دالر را برای امنیت سرحدات امضا نماید. این لایحه در جریان انتخابات اواخر سال جاری درج قانون میگردد.

موانعی که صد راه این لایحه بود در هفته جاری از بین رفت و نماینده گان سنا و مجلس نماینده گان هردو در یک جلسه بی سابقه به آن رای دادند.

به اساس این لایحه یک هزار نفر برای گزمه سرحدات استخدام می گردد تا سرحد بین امریکا و کشور مکسیکو را در جنوب غرب کشور تحت کنترول قرار دهند.

همچنان ۲۵۰ مقام رسمی دیگر برای حفاظت سرحد و گمرک استخدام می گردد، و به همین تریتب ۲۵۰ مامور دیگر در بخش تدبیق امور گمرکی و پناهندگی استخدام خواهند شد.

XS
SM
MD
LG