لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای اوباما از جمهوریخواهان بخاطری تائید پیمان ستارت


تقاضای اوباما از جمهوریخواهان بخاطری تائید پیمان ستارت
تقاضای اوباما از جمهوریخواهان بخاطری تائید پیمان ستارت

براک اوباما رییس جمهور ایالات متحده انتقاداتش را ازکار جمهوریخواهان در مجلس سنا شدت بخشیده که رای گیری در مورد موافقۀ کاهش سلاح ذروی با روسیه را معطل میکنند.

در خطابۀ هفته وارش به مردم امریکا آقای اوباما گفت جمهوریخواهان درس رونالد ریگن رییس جمهورفقید امریکا را روی دپلوماسی را نادیده میگیرند که میگفت،"اعتمادکن اما با دقت".

آقای اوباما گفت اگر مجلس سنا پیمان تازۀ ستارت یعنی کاهش سلاح ستراتیژیک را امسال تصویب نکند، مفتشین امریکایی قادر نخواهد گشت تا در مورد روسیه طوریکه در موافقه تذکر رفته که این کشور زراد خانۀ ذروی تعبیه شدۀ خود را تا ۳۰ فیصد کاهش میدهد ، تحقیق نمایند .

رییس جمهور ورهبر حزب دیموکرات هردو گفتند که عدم اقدام سنا میتواند طرفداری روسیه از واشنگتن را روی سایر مسایل چون بلند پروازیهای ذروی ایران با خطر مواجه سازد.

خطابۀ روز شنبه جمهوریخواهان که توسط مچ مکانل ایرادشد در ارتباط به مسایل داخل امریکا بود.

XS
SM
MD
LG