لینک های دسترسی

Breaking News

ششمین بیانیۀ سالانۀ بارک اوباما به کانگرس


امریکا در زمان حاضر به بزرگترین کشور تولید کننده گاز و نفت مبدل شده است
امریکا در زمان حاضر به بزرگترین کشور تولید کننده گاز و نفت مبدل شده است

بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اولین بیانیۀ سالانۀ خود را بعد از کنترول کانگرس توسط جمهوریخواهان ایراد کرد.

بعد از کنترول هردو مجلس کانگرس توسط جمهوریخواهان، بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در اولین بیانیۀ سالانۀ خود بیان داشت که پلان هایش امنیت امریکا و جهان را تقویت خواهد بخشید.

آقای اوباما در طول بیانیه خود گفت "برای امریکا این زمانی است که توجه خود را از مشکلات اقتصادی گذشته تغیر دهد."

رئیس جمهور ایالات متحده همچنان بیان داشت که "در این لحظه - با یک اقتصاد در حال رشد، کاهش کسر بودجه، صنعت شگوفا و تولید انرژی پررونق، ما از رکود اقتصادی فراتر از هر کشور دیگری در جهان خارج شده ایم تا آینده خود را رقم زنیم."

آقای اوباما همچنان ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی خانواده های طبقه متوسط بیان داشت که آینده امریکا باید شامل یک طبقه متوسط قوی باشد تا فرصت منصفانه برای پیشرفت داشته باشند.

رئیس جمهور اوباما، با اشاره به دست آوردهای اقتصادی حکومت خویش، گفت " وضعیت اقتصادی امریکا و فرصت های کاریابی بیشتر شده و نسبت به هر زمان دیگر حال تعداد بیشتری از امریکائیان از پوهنتون ها فارغ می شوند."

رئیس جمهور همچنان بیان داشت که بعد از سال ٢٠٠٨ سطح بی کاری نیز نسبت به هر زمان دیگر کاهش یافته است و میزان سطح بیکاری در کشورش را ٥،٦ فیصد بیان داشت.

بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در طول سخنرانی خود گفت که مالیات کسانیکه از طریق خرید و فروش اسهام و خانه فایده بدست می آورند، باید افرایش یابد.

به گفته رئیس جمهور باید به قوانین خاتمه داده شود که سبب نا برابری میگردد و تنها یک کتله محدود را از پرداخت مالیات دارایی های شان معاف میسازد. آقای اوباما همچنان اضافه نمود که " می توانیم با این پول به خانواده ها کمک کنم تا به اطفال خود توجه صحی کنند و یا هم آن ها را به پوهنتون ها بفرستند."

سیاست خارجی

رئیس جمهور اوباما در اشاره به سیاست خارجی امریکا تعهد کرد تا در مبارزه با دهشت افگنان به شمول گروه دولت اسلامی ادامه دهد. او همچنان از کانگرس خواست تا مصوبه جدیدی را تصویب کند که اجازه استفاده از نیرو را بر ضد گروه دولت اسلامی میدهد.

آقای اوباما اضافه نمود " به جای وارد شدن به یک درگیری زمینی دیگر در شرق میانه، ما در حال رهبری یک ائتلاف گسترده، به شمول کشورهای عربی میباشیم، تا به کاهش و در نهایت از بین بردن این گروه دهشت افگن گردد."

رئیس جمهور ایالات متحده همچنان در مورد سوریه بیان داشت که "ما همچنین در حال حمایت از مخالفان میانه رو در سوریه استیم که می تواند ما را در این تلاش کمک کند، و کمکی باشد به مردمی که در مقابل ایدئولوژی فرسوده افراط گرایی خشونت آمیز، به پا ایستاده اند. این تلاش ها زمان گیر است. به تمرکز نیاز دارد. اما ما موفق خواهیم شد."

آقای رئیس جمهور همچنان وعده داد که کوشش ها برای روند مذاکرات روی برنامه هسته یی ایران و تلاش برای گسترش روابط با کیوبا را ادامه خواهد داد.

واکنش جمهوریخواهان

واکنش جمهوریخواهان در برابر بیانیه سالانه رئیس جمهور اوباما متفاوت بود. شماری از این واکنش ها شامل وعده های کانگرس جدید در مبارزه با دهشت افگنی، اصلاح برنامه مالیاتی و اصلاح بودجه بود.

اما تعداد از اعضای کانگرس موقف گیری رئیس جمهور ایالات متحده را در برابر مبارزه به گروه دولت اسلام در عراق و سوریه ضعیف خواندند.

دیوید سکات یک تن از اعضای جمهوریخوا ایالت جورجیا گفت "علاقه داشتم بشنوم که آقای اوباما در رابطه به مبارزه با دهشت افگنی تندروان اسلامگرا موقف جدی تری را اتخاذ می کرد، موقفش در این مورد ضعیف بوده است. وی در سطح جهانی ضعیف معرفی شده است."

کوری گاردنر سناتورجمهوریخواه از ایالت کالو رادو نیز بیان داشت که وضعیت کشور در شش سال دوره ریاست جمهوری آقای اوباما بدتر شده است.

با وجود آن که با بهبودی وضعیت اقتصاد و ایجاد مشاغل، سطح محبوبیت رئیس جمهور اوباما در کشور بلندتر شده است اما بیشتر امریکائیان هنوز هم در مورد آینده اقتصادی طبقه متوسط نگران استند.

XS
SM
MD
LG