لینک های دسترسی

Breaking News

خبر عاجل: توقیف یک تبعۀ ازبک به اتهام تهدید رئیس جمهور اوباما به مرگ


خبر عاجل: توقیف یک تبعۀ ازبک به اتهام تهدید رئیس جمهور اوباما به مرگ

هیئت عالی منصفۀ ایالات متحده یک تبعۀ ازبک را به جرم تهدید رئیس جمهور اوباما به مرگ و داشتن سلاح غیر قانونی متهم ساخت.

اولوگ بیک قادروف به روز سه شنبه در شهر برمنگم ایالت الاباما به چهار فقرۀ تهدید رئیس جمهور به مرگ، داشتن سلاح، اقامت غیر قانونی در امریکا و حمل سلاح جارحه متهم شد.

کارمندان حکومت مرکزی وی را به تاریخ ۱۳ جولای در هوتل بعد از آن توقیف نمودند که وی از یک کارمند خفیۀ یک میل ماشیندار را خریداری نمود.

قادروف چهار بار رئیس جمهور اوباما را به مرگ تهدید نموده است. وزارت عدلیۀ ایالات متحده در رابطه به این تهدیدات معلومات ارائه نکرد.

مقامات میگویند، قادروف در سال ۲۰۰۹ با استفاده از ویزۀ تحصیلی وارد امریکا شد و سال گذشته ویزۀ وی بعد از آن فسخ گردید که او در مکتب خود را راجستر نکرد.

اگر این اتهامات بر وی ثابت گردد، قادروف به الی ۴۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

XS
SM
MD
LG