لینک های دسترسی

اوباما: هیچکس وعده شکست کامل تروریزم را داده نمی تواند


باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده
باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده از تضعیف القاعده و ختم عنقریب جنگ امریکا در افغانستان ياد آور شد. او که در پوهنتون ملی دفاعی صحبت میکرد از نیاز به تهاجم افغانستان ذکر کرد که چگونه القاعده ازین کشور رانده شد، ولی جنگ عراق را که به اعتبار کشور ش لطمه زد، مورد انتقاد قرارداد.

اوباما می گوید باوجود پیشرفت های حاصله در جنگ با دهشت افگنی هنوز این خطر به شکل تازه ان بروز کرده است و تهدیدات آن به سایر نقاط جهان به شکل گسترده توسعه یافته است.

اوباما گفت:"نه من و نه هر رئیس جمهور دیگر وعده شکست دادن کامل دهشت افگنی را داده می تواند. اما هرآنچه ما کرده می توانیم و باید بکنیم این است که وقتی از این شبکه خطر مستقیمی متصورشود، باید آنرا نابود کرد، تا گروه های جدید دهشت افگن جای پای پیدانکنند. اما ما باید متوجه ارزشهای خویش بوده ازآن دفاع کنیم."

اوباما می گوید با وجود پیشرفت های که در مقابله با دهشت افگنی صورت گرفته است و تعداد کمتری از عساکر امریکایی اکنون در معرض خطر قرار دارند، اما وقایعی از قبیل بنغازی و باستن یاد آور حقیقت تلخی است. ازین سبب اکنون باید به نحوه تهدیدات جدید توجه شده روش های تازه تری برای مقابله با آن دریافت شود.

او افزود:"ما باید درک کنیم که تهدیدات از زمان یازدهم سپتمبر به بعد تغیرکرده و به شکل تازه ای بروز کرده است. ما در دهه گذشته تجاربی کسب کرده ایم که ازآن درس بگیریم. مابه سوال های سختی مقابل هستیم که تهدیدات امروز چگونه اند، وبا آن چگونه مقابله کنیم."

اوباما از زمان به قدرت رسیدن، بیشتر متکی بر استفاده از طیاره های بی پیلوت خاصتا در یمن و پاکستان بوده است. این پروگرام بیشتر مخفی تحت انتقاد کانگرس قرارگرفته و قانونی بودن آن تحت سوال آمده است.

کشتار قانونی
رئیس جمهور اوباما، از استفاده طیاره های بی پیلوت دفاع کرده این نوع کشتار را موثر و قانونی خواند. اما او این را پذیرفت که تعدادی از ملکی ها قربانی می شوند و تعدادی از کشورهای که درآن با دهشت افگنی مقابله صورت می گیرد ازاین وضع خشمگین شده اند.

اوباما کشتار برخی از ملکی ها را پذیرفته گفت"برای من و کسانیکه قومانده را بدست دارند، این مرگ ها تا زمانی که زنده ایم مارا آزار خواهد داد. اما باید دایم کوشیده شود تا ملکی ها کشته و زخمی نشوند و معیارهای استفاده را به بلند ترین حد آن برسانیم."

گوانتانامو
اوباما در مورد بستن زندان گوانتانامو در کیوبا تاکید کرده و خواستار شد تا موانع برای انتقال زندانیان به یمن مرفوع شود. اما بستن گوانتانامو به کمک جمهوری خواهان نیاز دارد آنها متردد هستند تا اوباما را درین مسئله یاری رسانند و همچنان نخواهند گذاشت تا زندانیان در داخل امریکا در محاکم ملکی محاکمه شوند.

اوباما قبل ازخطابه اش "پالیسی رهنمود هایی ریاست جمهوری" را به امضا رسانید که در مورد استفاده از طیاره های بی پیلوت رهنمایی هایی را ارائه می کند. در رهنمود ها آمده است هرگاه امکان دستگیری اهداف توسط قوتهای امریکا یا یک کشور خارجی برود ازین طیارات استفاده نشود. استفاده طیارات تنها درصورتیکه خطر آنی متصور باشد مجاز می باشد.

با انهم سی آی ا کنترول پروگرام طیارات بی پیلوت را در یمن و پاکستان دراختیار دارد زیرا با تقلیل قوتهای بیرونی از افغانستان احتمال این وجود دارد که القاعده به این کشور برگشت کند.

بیانیه اوباما در پوهنتون ملی دفاع واقع در فورت مک نیر در حالی داده می شود که حکومت امریکا اعلان داشت که در حملات طیاره های بی پیلوت در ماورای ابحار چهار امریکایی کشته است.

مقامات امنیتی امریکایی می گویند که یکی ازاین چهار تن به پاکستان رفته و درآنجا در دهشت افگنی برضد امریکا کشته شده است.
XS
SM
MD
LG