لینک های دسترسی

Breaking News

کشف کهن‌ترین بقایای انسان در اسرائیل


الاشۀ کشف شده در اسرائیل مربوط یک نوجوان می باشد و دانشمندان تخمین می کنند که این الاشه بین ۱۷۷ تا ۱۹۴ هزار ساله است
الاشۀ کشف شده در اسرائیل مربوط یک نوجوان می باشد و دانشمندان تخمین می کنند که این الاشه بین ۱۷۷ تا ۱۹۴ هزار ساله است

بخشی از الاشۀ انسان در یکی از مغاره های اسرائیل کشف شده است که به باور دانشمندان احتمالاً کهن ترین بقایای انسان در خارج از قارۀ افریقا باشد.

کشف این الاشه که در آن هفت دندان نیز تا حال باقی مانده است، به نظر دانشمندان نشان می دهد که انسان ها مدت ها پیش از قارۀ افریقا بیرون شده بودند.

دانشمندان تخمین می کنند که الاشۀ کشف شده احتمالاً بین ۱۷۷ تا ۱۹۴ هزار ساله باشد.

دانشمندان گفته اند که این استخوان، الاشۀ بالایی یک نوجوان است، اما تا حال مشخص نشده است که بقایا از مرد بوده است یا از زن.

این الاشه در غار موسوم به میلیا واقع در ۱۲ کیلومتری جنوب منطقۀ حیفا کشف شده است. علاوه بر آن، تیغ و سایر وسایل ساخته شده از سنگ و استخوان های سوختۀ حیوانات نیز در کنار این الاشه کشف شده است.

انسان ها برای اولین بار در قارۀ افریقا ظهور کردند و فسیل های کشف شده تاریخ ظهور آنان را به ۳۰۰ هزار سال قبل تخمین می کند.

قبل بر این، دو کهن ترین فسیل انسان بیرون از قارۀ افریقا در دو مغارۀ جداگانه در اسرائیل کشف شده بود. یکی از این فسیل ها در کوه کرمل کشف شده است که تاریخ آن به ۹۰ تا ۱۲۰ هزار سال قبل تخمین شده است.

اسرائیل هرشوویتز، استاد در پوهنتون تل البیب، به این باور است کهکشف جدید فسیل انسان نظریۀ را تقویت می کند که انسان ها از مسیر شمالی درۀ نیل افریقا به سواحل شرق مدیترانه مهاجرت کرده اند—نه از طریق جنوب تنگۀ باب المندب واقع در سواحل جنوبی عربستان سعودی کنونی، یا نیم قارۀ هند و یا هم شرق آسیا.

آقای هرشوویتز همچنین به این باور است که زندگی انسان ها ممکن ۵۰۰ هزار سال قبل آغاز شده باشد.

مطالب مرتبط

XS
SM
MD
LG