لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی های تازه ناشی از "دوپنگ" در میان ورزشکاران المپیک


المپیک زمستانی ۲۰۱۸ که قرار است در شهر پیونگ چانگ کوریای جنوبی برگزار گردد

تحقیق کنندگان استفاده از دوای انرژی زا در رقابت های المپیک سوچی روسیه، یافته هایشان را در مورد برخی از قضایای که در آن ورزشکاران روسی نیز دخیل می باشند، در اخیر ماه نومبر اعلان می کنند.

آنان می گویند که تاکنون برنامه ندارند که در مورد واجد شرایط بودن آن ورزشکاران در رقابت های المپیک زمستانی سال آینده در پیونگ چانگ، ابراز نظر کنند.

دینیس اوسوالد، رئیس هیآت تحقیق کننده، در گزارشی به انگلا روگیرو، رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیتۀ بین المللی المپیک گفته است که در بررسی قضایا، اولویت به ورزشکارانی داده شده که قرار است در رقابت های زمستانی پیونگ چانگ – کوریای جنوبی شرکت کنند.

اوسوالد همچنان گفت که کمیتۀ تحت رهبری وی نتایج تحقیقات در بارۀ آن ورزشکاران اشتراک کننده در سوچی روسیه را اعلام خواهد کرد. اما، علاوه کرد که کمیتۀ تحقیقاتی در مورد "واجد شرایط بودن آن ورزشکاران" تصمیم نخواهد گرفت؛ بلکه، شواهد را به کمیته های مربوط آن ورزشکاران می فرستد تا آنان خود در مورد تصمیم بگیرند.

ادارۀ بین المللی المپیک، تصمیم مشابهی را سال گذشته قبل از آغاز رقابت های المپیک ریو دی جنیرو روی دست گرفت که در آخرین لحظات حدود ۳۰۰ ورزشکار روسی به خاطر استفاده از دوای انرژی زا، از حضور دررقابت ها باز ماندند.

تامس باخ، رئیس کمیتۀ بین المللی المپیک
تامس باخ، رئیس کمیتۀ بین المللی المپیک

جوزف دی پینسیر، رئیس اجراییه سازمان های مبارزه با دوای انرژی زا می گوید که این تصمیم هیات تحقیقاتی، بسیاری رهبران ضد استفاده از دوای انرژی زا را مایوس ساخته است.

آقای دی پینسیر می گوید "کمیتۀ بین المللی المپیک نباید یکبار دیگر تصمیم واجد شرایط بودن ورزشکاران را به لحظات آخر به فدراسیون های کشور ها راجع کند."

​یک بخش کاری جداگانۀ کمیتۀ بین المللی المپیک، در مورد قضایای استفاده از دوای انرژی زا توسط ورزشکاران روسی تحقیق می کند و نتایج آن تحقیقات ممکن پیامد های گسترده تری را در مورد واجد شرایط بودن ورزشکاران داشته باشد.

در یک نامۀ جداگانه به رهبران نهاد های ورزشی جهان، تامس باخ، رئیس کمیتۀ بین المللی المپیک گفت که آن گروه تحقیقاتی ویژه، به بررسی های شان ادامه داده و ابراز امیدواری کرده است که "بورد اجراییه یی کمیتۀ بین المللی المپیک قادر گردد در سال روان تصمیم خود را اعلان کند چرا که هیچکس نمی خواهد این موضوع، رقابت های المپیک آینده را تحت شعاع قرار داده و تضعیف سازد."

اما اوسوالد، رئیس هیات تحقیقاتی می گوید که با توجه به پیچیده بودن قضایا و نگرانی های موجود، آنان نمی توانند نتایج یافته هایشان را به زودی قبل از آغاز رقابت های ۲۰۱۸ پیونگ چانگ کوریای جنوبی اعلان کنند.

استفاده از دوا های انرژی زا در تمام عرصه های ورزشی جای پا باز کرده و اکنون تقریباً تمام رشته های ورزشی – حرفه یی و آماتور، قبل از آغاز رقابت ها و حتی در جریان آن، بازیکنان را تحت آزمایش طبی قرار می دهند.

XS
SM
MD
LG