لینک های دسترسی

Breaking News

یک واکسیناتور در کندهار کشته شد


در سال جاری ۹ واقعه مثبت پولیو در پنج ولایت افغانستان تا کنون ثبت گردیده است
در سال جاری ۹ واقعه مثبت پولیو در پنج ولایت افغانستان تا کنون ثبت گردیده است

مقامات محلی در ولایت کندهار میگوید که شام دیروز یک واکسیناتور پولیو یا فلج اطفال در انفجار ماین کنار جاده در این ولایت کشته شده و شش تن دگیر مجروح گردیده اند.

مقامات محلی ولایت کندهار میگویند که این انفجار در منطقه ملایت ولسوالی تخته پل ولایت کندهار شام دیروز به وقوع پیوسته است.

داکتر عبدالقیوم پخلا ریس صحت عامه کندهار به صدای امریکا گفت، این واقعه زمانی رخ داد که هفت تن از کارکنان و رضا کاران صحی که توسط یک واسطه نوع سراچه بعد از انجام ماموریت به مرکز ولسوالی تخته پل در حال حرکت بودند موتر حامل شان با ماین کنار سرک اصابت کرد.

به گفته آقای پخلا، از جمله هفت تن از کارکنان صحی یکتن انها جابجاه جان باخته و شش تن دیگرشان به شفاخانه میرویس در شهر کندهار انتقال داده شده اند، که وضعیت صحی دو تن انها وخیم است.

داکتر پخلا میگوید، این کارکنان صحی مدت چهار روز در ولسوالی تخته پل مصروف تطبیق واکسین تزریقی پولیو بودند.

ضیا درانی سخنگوی پولیس کندهار به صدای امریکا گفت، که این ماین از سوی مخالفین مسلح دولت به تازه گی جا سازی شده بود.

وی افزود، بعد از وقوع حادثه پولیس به محل رسیده و زخمی های این رویداد را ناوقت شب به شفاخانه میرویس در شهر کندهار انتقال دادند.

به گفته ضیا درانی، کارکنان صحی هدف این انفجار نبودند.

آقای درانی گفت "این یک واقعه تصادفی بود، این ماین های کور مخالفین مسلح دولت است که اکثریت وقت قربانی ان مردم عام مانند، اطفال، عابرین و این بار هم رضاکارانی صحی را قربانی گرفت"

این نخستین واقعه انفجار ماین بالای کارکنان صحی واکسین پولیو در ولایت کندهار میباشد.

قبل از این مخالفین مسلح دولت برای مدت بیش از دو ماه تطبیق واکسین پولیو را در ولایت کندهار متوقف ساخته بود.

سید کمال شاه مسول روابط عامه صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال (یونیسف) به صدای امریکا گفت، این یک واقعه درد ناک بوده و ابراز امیدواری نمود که این واقعه باعث تاخیر در روند تطبیق کمپاین پولیو نشود.

طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نه گفته اند.

واکسین تزریقی پولیو به شمول ولسوالی تخته پل در هشت ولسولی ولایت کندهار از چهار روز بدینسو دوام دارد.

در سال جاری ۹ واقعه مثبت پولیو در پنج ولایت افغانستان تا کنون ثبت گردیده است

XS
SM
MD
LG