لینک های دسترسی

تأثیر بحرانات شرق میانه بر قیمت نفت


تأثیر بحرانات شرق میانه بر قیمت نفت

عبدالله البدری رئیس سازمان کشور های وارد کنندۀ نفت در جریان پنجاهمین سالگرد تأسیس این سازمان در ایران گفت جهان با کمبود نفت مواجه نیست. وزیر امور نفت ایران نیز می گوید تهران در مورد قیمت نفت نگرانی ندارد.

'اوپیک' اعلان کرد که ذخایر نفت تا هنوز به سطح بلندی باقی مانده است. مسؤولین سازمان اعلان میکنند که توانایی تولیدی این سازمان، چهار و نیم میلیون بیرل در هر روز می باشد.

مسعود میرکاظمی وزیرامور نفت ایران از ثبات در قیمت نفت صحبت می کرد.

وزاری کشورهای وارد کنندۀ نفت در کویت گفتند آنها نگران اند که قیمت فعلی نفت رشد اقتصادی را در طویل مدت صدمه زده و تقاضای نفت را در آینده کاهش می دهد.

XS
SM
MD
LG