لینک های دسترسی

Breaking News

پنج مجرم قضیه پغمان فردا اعدام خواهند شد


هفت مجرم قضیه تجاوز جنسی پغمان در محکمه استناف کابل (ارشیف)

صدیق صدیقی، درنشست مشترک خبری با قوماندان امنیه کابل گفت که ممکن پنج تن از متجاوزین قضیه پغمان فردا اعدام شوند. اما وی افزود که هنوز هم وقت و جای آن کاملا دقیق نیست و در صورتیکه معلوم گردد با رسانه ها آنرا در میان میگذارند.

لوی پاسوال ظاهر ظاهر، قوماندان امنیه کابل نیز در حالیکه خواهان اعدام پنچ تن از متجاوزین قضیه پغمان به زودی شد گفت که تلاشها برای باز داشت سه تن دیگر از مجرمین قضیه پغمان نیز ادامه دارد.

او گفت که ممکن دو تن آنها را در روز های نزدیک دستگیر نمایند.

آقای ظاهر، افزود که این دو تن در یکی از ساحات مزدحم خود را پنهان نموده اند و تلیفون های شانرا نیز خاموش کرده اند، ولی پولیس ممکن در همین هفته این دو تن را بازداشت نماید و همین که بازداشت شدند رسانه ها را درجریان میگذارند.

به گفته قوماندان امنیه کابل یک تن دیگر از مجرمین از کابل بیرون شده و پولیس در تلاش است که او را نیز بازداشت کند.

به تعداد ده تن از مجرمین به تاریخ ٣١ اسد سا ل جاری در منطقه ده عربان پغمان تعدادی از موتر ها را متوقف نموده، پول و زیورات زنان را سرقت و بعد هم به چهار زن تجاوز نمودند.

نیرو های پولیس بعد از وقوع این حادثه توانستند که به تعداد هفت تن این مجرمین را از کابل و غزنی بازداشت نمایند.

برای هفت تن این مجرمین بعد از تحقیقات از سوی سارنوالی سزای مرگ یعنی اعدام خواسته شد.

محکمه ابتداییه این مجرمین بعد از دو هفته دایر وهمه آنها را به اعدام محکوم نمود اما محکمه استیناف پنج تن آنها را با درنظر داشت اسناد و شواهد به اعدام و دو تن آنها را به ٢٠ سال حبس محکوم نمود.

نهاد های جامعه مدنی ورسانه ها نیز با راه اندازی تظاهرات در برخی از ولایات وکابل خواهان اعدام به این متجاوزین شدند.

پنج تن این مجرمین به دلیل اختطاف، دزدی های مسلحانه، تجاوز گروهی جنسی بر زنان در پغمان و سوابق مکرر جرمی و تجاوز جنسی به اعدام محکوم شدند.

عزیز الله، نظرمحمد، قیس الله، سمیع الله و حبیب الله مشهور به قاری مجرمینی اند که ممکن فردا اعدام گردند.

حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق حکم اعدام این افراد را در آخرین روز های کاری اش امضا کرد و نهاد های جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات خواهان اعدام علنی این مجرم شدند.

مجرمین قضیه پغمان در حالی اعدام میگردند که سازمان عفو بین الملل خواهان لغو اعدام این افراد شده است.

XS
SM
MD
LG