لینک های دسترسی

Breaking News

کنترول صفحات انترنتی در پاکستان


Free Syrian Army fighters walk inside a damaged house near the Hanano Barracks in Aleppo, Sept. 3, 2013.

پاکستان هفت صفحۀ انترنتی عمده را تحت نظارت قرار داده، تا محتوای ضد اسلامی را متوقف سازد.

پاکستان هفت صفحۀ انترنتی عمده را تحت نظارت قرار داده، تا محتوای ضد اسلامی را متوقف سازد.

وزیر اطلاعات پاکستان بروز جمعه گفت، آن اداره ۱۷ ویب سایت یا صفحات انترنتی دیگر را که محتویات توهین آمیز اسلامی در آن گنجانیده شده است، مسدود میسازد.

خرم مهران سخنگوی مقام مخابرات پاکستان گفت، صفحات انترنتی که تحت نظارت قرار خواهد گرفت، عبارتند از ، یاهو، گوگل ، یو تیوب ، امازان، ام اس ان ، هات میل و بنگ.

این اقدامات متعاقب قیود ِ مؤقتی بر صفحۀ انترنتی اجتماعی فیس بوک در ماه می صورت میگیرد، زیرا این صفحۀ انترنتی یکی از صفحات جنجال برانگیز را در برداشت که استفاده کنندگان را به رسامی صورت پیامبر اسلام ترغیب مینمود.

اکثریت مسلمانان هرگونه تصویر پیامبر اسلام را کفر میدانند.

قیود بر فیس بوک در پاکستان با تمجید و تقبیح همراه بود.

XS
SM
MD
LG