لینک های دسترسی

Breaking News

ردیابی حمایت کنندگان بن لادن در پاکستان


آرشیف: منزل اسامه بن لادن در ایبت آباد پاکستان

یک تیلفون موبایل که در جریان هجوم نیرو های امریکایی بر پناهگاه اسامه بن لادن در پاکستان دریافت شده، نشان دهندۀ تماس هایی با یک گروه تندرویست که ارتباطات محکم با ادارۀ استخباراتی پاکستان دارد. این مطلب را روزنامۀ "نیویارک تایمز" به نشر رسانیده است.

این روزنامه به نقل از یک مأمور امریکایی که نامی از وی گرفته نشده، می نویسد این رویداد نشاندهندۀ آنست که گروه "حرکت المجاهدین" بخشی از شبکۀ حمایت کنندۀ بن لادن در پاکستان بود.

گزارش همچنان حاکیست که تیلفون یاد شده، مربوط به شخص مورد اعتماد بن لادن بود که در عملیات دوم ماه می، با رهبر القاعده یکجا کشته شد.

روزنامۀ نیویارک تایمز می افزاید، تحلیلگران امریکایی تشخیص داده اند که فرماندهان گروه "حرکت المجاهدین" با مأمورین استخباراتی پاکستان تماس های تلیفونی برقرار نموده اند اما کدام شواهد قابل انکار وجود ندارد که ادارۀ جاسوسی پاکستان، در پنهان ساختن بن لادن نقش داشته بود.

XS
SM
MD
LG